Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trung tâm du lịch Huế – Đà Nẵng

 

LỜI NÓI ĐẦU

    Huế – Đà Nẵng là một trong 5 trung tâm du lịch biển quan trọng của cả nước. Tuy nhiên nếu xét về mọi khía cạnh, từ vị trí địa lý đến những điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và tài nguyên du lịch, có thể coi đây là trung tâm du lịch biển quan trọng hàng đầu của đất nước ta.

    Nói đến Huế, Đà Nẵng chúng ta nhớ ngay đến sông Hương, núi Ngự, đến bãi biển Lăng Cô, đến Đèo Hải Vân, đến Non Nước, Ngũ Hành Sơn… Nói đến Huế – Đà Nẵng, chúng ta cũng nhớ ngay đến Cố đô, đến đền đài lăng tẩm, đến Hội An cổ kính, đến Mỹ Sơn rêu phong… Rõ ràng đây là một miền đất ước của những nhà du lịch.

    Cùng với những chương trình phát triển kinh tế đang khai triển nơi đây với Dung Quất, Chân Mây, với việc nâng cấp sửa sang các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, ngành du lịch của hai trung tâm đồng vị này đang có những triển vọng lớn lao để phát triển.

    Quy hoạch phát triển du lịch cho Trung tâm du lịch Huế – Đà Nẵng nhằm mục tiêu:

1. Đánh giá hiện trạng, tiềm năng (thế mạnh, những mặt hạn chế) của trung tâm đối với việc phát triển du lịch.

2. Xây dựng sơ đồ quy hoạch không gian (lãnh thổ) du lịch của Trung tâm trong mối quan hệ với các vùng lân cận.

3. Định hướng chiến lược phát triển du lịch của Trung tâm  đến năm 2010 và 2020, nhằm khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, cũng như đưa ra các bước đi ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng lãnh thổ trong từng giai đoạn.

4. Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở cho việc gọi vốn đầu tư ở trong và ngoài nước.

5. Tạo cơ sở cho các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương trong địa bàn quản lý các hoạt động du lịch theo quy hoạch.

    Trong quá trình xây dựng dự án, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Tồng cục Du lịch, Bộ Kế hoạch Đầu tư, của UBND thành phố Huế và Đà Nẵng cũng như sự hợp tác có hiệu quả của các ngành, các cơ quan quản lý và nghiên cứu ở Trung ương và địa phương trên địa bàn.

    Nhân dịp này, chúng tôi xin cám ơn sự giúp đỡ quý báu đó và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để dự án càng thêm hoàn thiện.

                                                                                                                                             Ban chủ nhiệm dự án

 

CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ ÁN

1. Nghị quyết 45-CP của Chính phủ về việc giao Ngành du lịch triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch các Vùng và các Trung tâm du lịch trọng điểm.

2. Quyết định số 164/DL-KTKH ngày 1/9/1994 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch giao nhiệm vụ thiết kế quy hoạch Ngành cho Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

3. Thông báo kết luận số 41/TB ngày 16/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010".

4. Quyết định số 307/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1997 – 2010".

5. Quyết định số 243/KTKH ngày 11/10/94 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc cho phép tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 1996 – 2010.

6. Quyết định số 86/TCDL của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc phê duyệt đề cương quy hoạch Trung tâm du lịch Huế – Đà Nẵng và phụ cận.

7. Quyết định số 188/DL-KTKH ngày 28/6/95 và Quyết định số 507/TCDL-KHĐT ngày 9/11/96 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về phê duyệt tổng dự toán Quy hoạch trung tâm du lịch Huế – Đà Nẵng và phụ cận.

8. Hợp đồng kinh tế số 54B/VP ngày 4/8/95 ký giữa Văn phòng Tổng cục Du lịch với Viện NCPTDL về triển khai xây dựng Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch Trung tâm du lịch Huế – Đà Nẵng và phụ cận.
 

Bài cùng chuyên mục