Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • About us

  Cơ cấu tổ chức

  Phòng Nghiên cứu chính sách, Quy hoạch và Môi trường du lịch

  Phòng Nghiên cứu Thị trường, Sản phẩm, Đào tạo và Quản lý khoa học

  Phòng Hành chính, Kế hoạch, Tài chính

  Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Thanh Tâm

  84(24).38 48 93 79

  tam.itdr@vietnamtourism.gov.vn