Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khoa học công nghệ

Khảo sát tình hình phát triển du lịch tại huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Thực hiện, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh”, từ ngày 26/7 đến ngày 29/7/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn khảo sát tình hình phát triển…

31.07.2019

Mô hình phát triển du lịch xanh gắn với du lịch sinh thái cộng đồng tại Đồng Tháp

Thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh”, ngày 24-25/7/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Đoàn khảo sát do TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng làm trưởng đo…

30.07.2019

Khảo sát thực địa tại Hòa Bình, Hà Nội đánh giá xu hướng phát triển du lịch golf

Với mục tiêu đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển du lịch golf ở Việt Nam phát triển đúng với tiềm năng và đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, Tổng cục du lịch giao Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện nhiệm vụ “Phân tích, đánh giá xu…

28.06.2019

Khảo sát tại khu vực miền núi phía Bắc đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh

Triển khai đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh”, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát thực tế và thu thập thông tin tư liệu, tài liệu từ ngà…

22.06.2019

Hội nghị chuyên đề lần 2 về Xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu…

Ngày 23/5/2019, tại Mũi Né, Bình Thuận, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần 2 xin ý kiến bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”. TS. Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó …

24.05.2019

Hội nghị Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Hưởng ứng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5, ngày 16/5/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội nghị Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, đây là "ngày hội" vừa để tôn vinh các nhà khoa học vừa tạo cơ hội để trao đổi những ý tưởng khoa học về xu hướng …

18.05.2019

Hội nghị chuyên đề dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: “Du lịch và các dịch vụ liên quan – Yêu cầu và khuyến nghị…

Tiêu chuẩn hóa đã thành một xu thế, một yêu cầu đặt ra đối với hoạt động du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về du lịch như hiện nay. Công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực du lịch tại nước ta đã được thực hiện từ khá sớm, ngay t…

10.04.2019

Họp thẩm định Thuyết minh NVTX theo chức năng năm 2019 của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (gọi tắt là nhiệm vụ TXTCN) của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đề xuất thực hiện hàng năm nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện; phục vụ công tác tư vấn, tham mưu cho các đơn vị quản lý của Tổng cục Du lịch, …

09.04.2019

Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch giai đoạn 2019-2021

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng Viện NCPT Du lịch về các vấn đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ của Viện. Hội đồng Khoa học và Công …

08.04.2019

Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: ” Nghiên cứu phát triển sản phẩm Du lịch…

   Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam", ngày 15/11/2018, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp đánh giá kết quả nghiên cứu để nghiệm thu cấp cơ sở đề tài. TS. Nguyễn Anh Tu…

21.11.2018

Họp tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng…

    Chiều ngày 9/11/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề …

13.11.2018

Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

   Trong khuôn khổ thực đề tài cấp Bộ năm 2017- 2018: “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, sáng ngày 12/10/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du…

15.10.2018
  • 1
  • 2