Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Đội ngũ lãnh đạo

  Giới Thiệu

  Chức năng, nhiệm vụ
  Cơ cấu tổ chức

  Các lĩnh vực hoạt động
  Đội ngũ lãnh đạo

  Đội ngũ lãnh đạo

  Phó Viện trưởng

  Phó Viện trưởng

  TS. Đỗ Thị Thanh Hoa

  Điện thoại: +84 24 3848 9380

  Email: hoa_dt@itdr.org.vn

  Viện trưởng

  Viện trưởng

  TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Điện thoại: +84 24 3734 3838

  Email: natuan@itdr.org.vn

  Phó Viện trưởng

  Phó Viện trưởng

  TS. Trương Sỹ Vinh

  Điện thoại: +84 24 3848 9381

  Email:vinhts.itdr@vietnamtourism.gov.vn