Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy hoạch và phát triển sản phẩm

Khảo sát thực địa tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Đề án “Phát triển du lịch huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là nhiệm vụ do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch làm đơn vị tư vấn, với mục đích nhằm tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư cho…

24.09.2019

Khảo sát làng nghề truyền thống các huyện ven biển Thanh Hóa, Nghệ An phục vụ phát triển du lịch

Thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển du lịch” thuộc Chương trình Hành động quốc gia về du lịch 2019, từ ngày 26 – 29/8/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn khảo sát do ThS. Nguyễn Thị Lan Hương – Phó trưởng p…

03.09.2019

Khảo sát thực hiện nhiệm vụ xây dựng sản phẩm đặc thù Khu du lịch Thác Bản Giốc, Cao Bằng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng sản phẩm đặc thù Khu du lịch Thác Bản Giốc theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, từ ngày 24-27/8, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn khảo sát tại tỉnh Cao Bằng.

30.08.2019

Khảo sát tình hình phát triển du lịch golf và du lịch khu vực ven biển tại các tỉnh Bình Định – Phú Yên…

Từ ngày 05/8 đến 09/8/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã kết hợp thực hiện khảo sát nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 là
“Phân tích, đánh giá xu hướng phát triển du lịch golf ở Việt Nam” và nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch "…

12.08.2019

Khảo sát hiện trạng phát triển du lịch golf và hỗ trợ sinh kế cộng đồng dân cư ven biển tại một số tỉnh…

Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Đoàn khảo sát kết hợp hai nhiệm vụ “Hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển du lịch” và “Phân tích, đánh giá thực trạng du lịch golf ở Việt Nam” tại một số tỉnh miền Nam (Thàn…

29.07.2019

Khảo sát đánh giá sự dịch chuyển thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang

Triển khai Nhiệm vụ “Phân tích sự dịch chuyển thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang” thuộc Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch giao, từ ngày 16/7 đến ngày 21/7/2019, Viện …

28.07.2019

Báo cáo nghiệm thu đề án Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 21/6/2019, tại thành phố Lạng Sơn, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã báo cáo nghiệm thu đề án Phát triển Du lịch thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự buổi làm việc có bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, ông Ho…

24.06.2019

Thẩm định cấp Bộ Dự án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Chiều 18/4, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì Hội nghị Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Dự án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo quyết địn…

19.04.2019

Tọa đàm giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ngân hàng Thế giới về “Báo cáo phân tích, đánh giá về…

Ngày 22/2/2019 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi tọa đàm với Ngân hàng Thế giới về "Báo cáo phân tích, đánh giá về Du lịch Việt Nam". Đây là nội dung do Tổng cục Du lịch đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ kỹ thuật ngành du lịch Việt Nam trong quá tr…

04.03.2019

Hội thảo “Đánh giá môi trường Chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm…

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao thực hiện “Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (gọi tắt là Chiến lược). Theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14 th…

28.12.2018

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động…

   Trong khuôn khổ nhiệm vụ Chương trình hành động Quốc gia về Du lịch năm 2018 về “Khảo sát, đánh giá tác động của biến…

19.12.2018

Viện NCPT Du lịch thực hiện nhiệm vụ khảo sát và làm việc, học tập kinh nghiệm quy hoạch phát triển du lịch tại…

   Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 về việc khảo sát quần đảo Manđivơ, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện đoàn công tác khảo sát và làm việc, học tập kinh nghiệm quy hoạch phát triển du lịch tại <…

19.12.2018
  • 1
  • 2