Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tin tức chung

Các lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã chủ trì thực hiện nhiều…

11.03.2019

Hội thảo Tham vấn kỹ thuật “Dự thảo Chiến lược du lịch sinh thái cộng đồng Vùng tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên…

   Ngày 7-8/8/2018, tại 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) với vai trò là nhà thầu thực hiện hoạt động dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tổ chứ…

11.03.2019

Hội thảo “Đánh giá năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam”

   1Trong khuôn khổ nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịc…

11.03.2019

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch đến vùng Tây Bắc”

   Ngày 15/4/2016, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch đã tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút khách d…

11.03.2019

Viện NCPTDL tổ chức Hội thảo các Đề tài cấp cơ sở năm 2016

   Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, cụ thể là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, vào ngày 10-11/11/2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo các Đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu đánh giá tác động của các đường cao tốc đến phát triển bền vững của các tỉnh miền n…

11.03.2019