Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Hội thảo xin ý kiến Đề án “Phát triển du lịch huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030”

  Trong khuôn khổ đề án “Phát triển du lịch huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030”, ngày 28/3/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn đã diễn ra hội thảo xin ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan về dự thảo đề án.

  Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của ông Mấu Thái Cư –  Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn, ông Nguyễn Văn Nhuận – Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, ông Cao Minh Vỹ – Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, và đại diện lãnh đạo các Phòng ban (Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn…); Lãnh đạo các xã, thị trấn thuộc huyện Khánh Sơn; Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa; Hạt kiểm lâm Khánh Sơn và đại diện đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch.

  ThS. Lê Hoàng Anh trình bày tóm tắt Đề án

  Tại Hội thảo, đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, ThS. Lê Hoàng Anh – Chủ trì đề án đã trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu chính của đề án (tiềm năng về tài nguyên du lịch, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển du lịch huyện Khánh Sơn đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể “Phấn đấu đến năm 2030 thu hút trên 35.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt 25 tỷ đồng. Duy trì mức tăng trưởng bình quân đạt từ 15%/năm”. Để hoàn thành mục tiêu đề ra thì giải phát để phát triển du lịch huyện Khánh Sơn gồm: cơ chế, chính sách phát triển du lịch huyện Khánh Sơn; thu hút đầu tư phát triển du lịch; bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch; nguồn nhân lực du lịch; thị trường sản phẩm du lịch; xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Sơn; tổ chức quản lý hoạt động du lịch; Ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển đổi số; Liên kết hợp tác phát triển du lịch; Khuyến khích và hỗ trợ cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch.

  Ông Nguyễn Văn Nhuận, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn phát biểu tại Hội thảo

  Sau khi nghe các đại biểu góp ý, Lãnh đạo huyện Khánh Sơn trân trọng cảm ơn các ý kiến bổ sung của các đại biểu nhằm hoàn thiện đề án, đồng thời đánh giá cao về nội dung mà đơn vị tư vấn trình bày, đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, phối hợp cùng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Khánh Sơn (Đơn vị chủ trì) và các Phòng ban liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đề án giai đến năm 2030, để có thể triển khai ngay sau khi đề án được duyệt./

  Thanh Hiền

  Bài cùng chuyên mục