Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Triển khai các mẫu phiếu trình và các mẫu phiếu sử dụng trong hoạt động thường xuyên của Tổng cục Du lịch

Thực hiện công văn số 1595/TCDL-VP ngày 05/11/2021 của Tổng cục Du lịch về việc triển khai các mẫu phiếu trình và các mẫu phiếu sử dụng trong hoạt động thường xuyên của Tổng cục Du lịch, Phòng QLKH&HTQT đề nghị các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thống nhất thực hiện các mẫu biểu từ tháng 11/2021, cụ thể như sau:
– Phiếu trình Lãnh đạo Bộ (Bộ trưởng, Thứ trưởng): mauPhieutrinhLDB
– Phiếu trình Lãnh đạo Tổng cục: mau PT TCDL
– Phiếu phối hợp xử lý công việc: Phieu_phoi_hop_xu_li_CV
– Giấy đề nghị (cung cấp Văn phòng phẩm, ấn vật phẩm, bố trí xe đi công tác,…): Giay_de_nghi
– Giấy đăng ký phòng họp: mau_dang_ky_phong_hop
– Giấy đề nghị sửa chữa: Phieu de nghi sua chua
– Biên bản bàn giao: bien ban ban giao

Toàn văn công văn xem tại đây

Bài cùng chuyên mục