Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo tháng 9/2014

     Ngày 04 tháng 9 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 9 năm 2014 do Phó Tổng cục trưởng, kiêm Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8, dự kiến công tác tháng 9/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014, như sau:

     1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

     1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

     a. 05 Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 2013-2014:

     – Chủ nhiệm, thư ký các đề án yêu cầu các cán bộ chuyên môn hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh lý các chuyên đề trong tháng 9/2014.

     – 02 Đề án Quy hoạch vùng:

     + Phòng TC-HC bám sát Vụ KHTC (Bộ) về việc thành lập Hội đồng thẩm định và bám sát, theo dõi việc tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành và địa phương.

     + Chủ nhiệm các dự án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo ý kiến các Bộ, ngành và địa phương trình Hội đồng thẩm định trong tháng 9/2014.

     – Đề án Quy hoạch núi Bà Đen: Hoàn thiện báo cáo chuyển UBND tỉnh Tây Ninh trình Hội đồng thẩm định theo kế hoạch.

     – Đề án Quy hoạch ĐBP-Pá Khoang: Hoàn thành xin ý kiến các Sở, ban ngành địa phương.

     – Đề án Quy hoạch Sơn Trà: Hoàn thiện các nhiệm vụ chuyên môn; tiếp thu ý kiến của Tổng cục Du lịch hoàn thiện báo cáo.

     b. Việc phổ biến và triển khai các đề án Quy hoạch:

     – Phòng TC-HC hoàn thành chuyển tài liệu 02 đề án quy hoạch vùng (vùng Bắc Trung Bộ; vùng Tây nguyên) đến các Sở, ban ngành địa phương liên quan.

     – Hoàn thiện kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai, phổ biến 02 đề án quy hoạch vùng (vùng Bắc Trung Bộ; vùng Tây nguyên) và Đề án Phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020.

     1.2. Các dự án quy hoạch địa phương:

     – Chủ nhiệm các dự án chủ động bám sát, thực hiện các dự án Sơn La (02 dự án), Quảng Trị, Bình Định, Hồ Núi Cốc, Bắc Kạn, Ba Vì, Bà Rịa-Vũng Tàu…

     – Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành; hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Hội đồng thẩm định dự án Khu DLQG Mộc Châu, Sơn La.

     2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

     – Nghiệm thu cấp Bộ, đề tài NCKH cấp Bộ năm 2013 “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.

     – Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT:

     + Thông báo chủ trì các nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo tiến độ trình Lãnh đạo Viện trong tháng 9/2014: Đề tài NCKH 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam” và 05 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014.

     + Trình phê duyệt nhiệm vụ Thông tin-Khoa học-Công nghệ năm 2014.

    + Bám sát Vụ KHCNMT (Bộ) việc triển khai thực hiện Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014-2015 “Nguyên tắc, tiêu chí và định hướng giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng theo vùng du lịch Việt Nam”.

     + Hoàn chỉnh báo cáo nhiệm vụ triển khai hợp tác với ILO (Hàn Quốc) và chuẩn bị hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán.

     – Phòng NCCSDL tiếp tục hoàn thiện đề cương, dự toán trình phê duyệt nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch” (giai đoạn 2) và nhiệm vụ biến đổi khí hậu.

     3. Đề nghị PVT. Phạm Trung Lương tiếp tục bám sát tình hình phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

     4. Chương trình hành động quốc gia về du lịch

     – Trưởng nhóm các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013 “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo” hoàn chỉnh báo cáo trình Lãnh đạo Viện xem xét.

     – Phòng QLKH&HTQT khẩn trương hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long.

     – Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2014: Yêu cầu chủ trì các nhiệm vụ hoàn thành xây dựng đề cương, dự toán trình Tổng cục Du lịch phê duyệt, cụ thể:

     + Nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm Homestay và tổ chức phổ biến, chuyển giao cho các địa phương” (Phòng NCCSDL chủ trì).

     + Nhiệm vụ “Xây dựng cẩm nang về quy trình, nội dung lập quy hoạch phát triển du lịch vùng, tỉnh/thành phố, khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch và tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng liên quan” (Phòng QHPTDL chủ trì).

     5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

     – Ổn định tổ chức, phân công trách nhiệm lãnh đạo Viện.

     – Nâng lương đợt 2/2014.

     – Hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2015; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính (Tổng cục Du lịch) theo kế hoạch.

     – Rà soát tiêu chuẩn, hướng dẫn xét tặng huân, huy chương, kỷ niệm chương…về du lịch với các cán bộ đã và đang công tác tại Viện.

     – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

     Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng xin thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *