Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Tác giả: Hà Thái

  Hội thảo “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”…

    ĐGNgày 23/12/2015, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổ chức…

  11.03.2019

  Các lĩnh vực hoạt động

  Nghiên cứu khoa học

    Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã chủ trì thực hiện nhiều…

  11.03.2019

  Viện NCPTDL tổ chức Hội thảo các Đề tài cấp cơ sở năm 2016

     Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, cụ thể là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, vào ngày 10-11/11/2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo các Đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu đánh giá tác động của các đường cao tốc đến phát triển bền vững của các tỉnh miền n…

  11.03.2019

  Hội thảo “Đánh giá năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam” tại Tp.Hồ Chí Minh

     Trong khuôn khổ Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2016, tiếp nối sự thành công sau Hội thảo tham vấn ý kiến tại Hà Nội, ngày 30/11/2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo "Đánh giá năng lực cạ…

  11.03.2019