Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Tác giả: Hà Thái

  Các lĩnh vực hoạt động

  Nghiên cứu khoa học

    Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã chủ trì thực hiện nhiều…

  11.03.2019

  Hội thảo “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”…

    ĐGNgày 23/12/2015, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổ chức…

  11.03.2019

  Hội thảo Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

  Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2016 (MDEC- Hậu Giang 2016), hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Phú Quốc - Đồng bằng Sông Cửu Long và triển khai Chương trình Hành động…

  11.03.2019