Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 7/2013

  Ngày 01 tháng 7 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban Viện tháng 7/2013 gồm nội dung sau: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 và giao ban công tác tháng 7/2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Theo thành phần, vắng PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa, nghỉ phép; Lê Văn Minh, có việc đột xuất. Sau khi kiểm điểm, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và công tác tháng 6/2013, dự kiến triển khai công tác 6 tháng cuối năm, công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 7/2013 và nghe ý kiến thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

  Phần I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM  2013
  1. Giao Thư ký BCĐ phối hợp Phòng TC-HC và các chủ trì nhiệm vụ bám sát, nắm tình hình phê duyệt 03 đề án phát triển du lịch đã trình Bộ: Biển đảo, Biên giới và Du lịch Cộng đồng.
  2. Giao Phòng TC-HC phối hợp chủ trì các nhiệm vụ bám sát, nắm tình hình phê duyệt 03 đề án quy hoạch phát triển du lịch vùng đã trình Thủ tướng Chính phủ: Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và vùng Tây Nguyên.
  3. PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý, hoàn tất các công việc còn lại thuộc nhiệm vụ Phổ biến Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
  4. Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ đề án QHTTPTDL khu du lịch núi Bà Đen, Tây Ninh; hoàn thành báo cáo giai đoạn 1 với 04 quy hoạch phát triển du lịch còn lại của năm 2013; để thực hiện theo tiến độ trên, yêu cầu Phòng TC-HC phối hợp các bộ phận liên quan thúc đẩy sớm phê duyệt đề cương, dự toán của các nhiệm vụ này.
  5. Hoàn thành nghiệm thu đề tài NCKH năm 2012-2013: “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”; đề tài NCKH năm 2013 “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam” và 04 đề tài NCKH cấp cơ sở.
  6. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch.
  7. Hoàn thành phê duyệt các dự án quy hoạch với các địa phương: Hà Tĩnh, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bạc Liêu; hoàn thành theo kế hoạch các dự án với Sơn La, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Cần Thơ, Hà Giang, Thái Nguyên…
  8. Xây dựng kế hoạch công tác 2014.
  9. Hoàn thành xây dựng quy chế làm việc của Viện theo Quyết định 635; hoàn thành thanh lý tài sản (Phòng TC-HC phối hợp các bộ phận thực hiện).
  10. Hoàn thành xây dựng quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ tại Viện (Phòng QLKH&HTQT thực hiện).
  11. Thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia về du lịch theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch (giao Phòng QLKH&HTQT chủ trì, tổ chức thực hiện).
  12. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bộ, Tổng cục. Ngoài ra, các phòng thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch 2013 của Viện đã ban hành.

  Phần II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 7/2013
  1. Bám sát việc phê duyệt 03 đề án quy hoạch vùng; 03 đề án phát triển du lịch cũ và 05 đề cương, dự toán quy hoạch 2013 (Thư ký BCĐ, Phòng TC-HC phối hợp các bộ phận để thực hiện).
  2. Phòng TC-HC phối hợp bộ phận liên quan, chuẩn bị thủ tục trình Lãnh đạo Viện  giao chủ trì thực hiện 05 quy hoạch năm 2013 để triển khai theo tiến độ do Bộ quy định.
  3. Các chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở chủ động triển khai công việc, đảm bảo tiến độ.
  4.  PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý, hoàn tất các công việc còn lại thuộc nhiệm vụ Phổ biến Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
  5. Phân công PVT. Phạm Trung Lương chỉ đạo Phòng QLKH&HTQT đề xuất việc tham gia xây dựng đề cương, dự toán đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước của Bộ Tài nguyên – Môi trường  về tiềm năng nước khoáng-nước nóng trên lãnh thổ Việt Nam, hoàn thành trước 10/7/2013.
  6. Phòng QLKH&HTQT tiếp tục hoàn chỉnh hướng dẫn quy trình, thủ tục quy định thực hiện nhiệm vụ khoa học tại Viện báo cáo Lãnh đạo Viện.
  7. Yêu cầu các Phòng xây dựng vị trí công tác theo chức năng nhiệm vụ Tổng cục quy định, bố trí nhân sự, chuẩn bị cho buổi làm việc của lãnh đạo Viện với các đơn vị, hoàn thành trước 10/7/2013 gửi về Phòng TC-HC tổng hợp, bố trí kế hoạch.
  8. Chủ nhiệm các dự án quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương, chủ động xúc tiến công việc, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của địa phương; hoàn tất các thủ tục tài chính theo kế hoạch, tiến độ công việc.
  9. Phòng TC-HC tiếp tục hoàn tất thủ tục thanh lý tài sản.
  10. Các nhiệm vụ khác không nhắc trong thông báo này, yêu cầu trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động thực hiện.
  Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin trân trọng thông báo./.

  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *