Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tin tức chung

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2020

            Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An (QHTTPTDL) thời kỳ 1996 - 2010 là cơ sở cho công tác đầu tư xây…

01.01.2005

Đề tài NCKH cấp Bộ “Đánh giá hiệu quả xã hội của hoạt động du lịch – lấy ví dụ tại trung tâm du…

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài

2. Giới hạn nghiên cứu 01.01.1998

Quy hoạch chung khu du lịch sinh thái hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

I.              DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

01.01.1997

Quy hoạch chi tiết cụm du lịch Phan Thiết – Mũi Né

   Bình Thuận là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí thuận lợi và tiềm năng lớn để phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng, giữ vị trí xứng đáng trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Với tài …

01.01.1996