Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 8/2013

Ngày 02 tháng 8 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 8 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 7, dự kiến công tác tháng 8/2013; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2013, như sau:

1. Các đề án QHPTDL gồm: 03 đề án PTDL chuyên đề (từ năm 2009) và 03 đề án QHPTDL vùng (từ năm 2012): Yêu cầu Phòng TC-HC phối hợp với Thư ký Ban chỉ đạo bám sát, đôn đốc việc phê duyệt.

2. 05 đề án QHPTDL năm 2013: Theo phân công,  PVT Trương Sỹ Vinh chỉ đạo các bộ phận liên quan bám sát, đôn đốc việc phê duyệt đề cương, dự toán và chuẩn bị kế hoạch triển khai ngay sau khi các đề cương, dự toán được phê duyệt.

3. Hội thảo định vị thương hiệu du lịch Việt Nam: PVT Phạm Trung Lương tiếp tục chỉ đạo P.QLKH&HTQT hoàn tất các nội dung liên quan phục vụ Hội thảo tại Gland Plaza vào ngày 22/8/2013; yêu cầu lãnh đạo cấp phòng và các cán bộ chuyên môn tham dự đầy đủ.

4. Giao Phòng Nghiên cứu Chính sách du lịch:
– Thực hiện các công việc xây dựng Nghị quyết các bước tiếp theo;
– Chuẩn bị nội dung báo cáo việc Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển du lịch của một số nước trên thế giới, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Du lịch và Bộ;
– Chuẩn bị xây dựng kế hoạch, đề cương cho Hội thảo phát triển du lịch Điện Biên gắn với các tỉnh trong vùng năm 2014, báo cáo Lãnh đạo Viện ngày 07/8/2013;
– Hoàn thiện nội dung nhiệm vụ Phú Quốc và các công việc liên quan.

5. Công tác Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường:
– Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện về tiến độ các đề tài NCKH, dự kiến vào ngày 26/8/2013;
– Tổ chức Hội thảo thuộc đề tài Nghiên cứu du lịch có trách nhiệm.

6. Các đề án quy hoạch với các địa phương:
– Hoàn tất các thủ tục các dự án đã phê duyệt: Hà Tĩnh, Lai Châu;
– Bám sát, thúc đẩy việc phê duyệt các dự án đã hoàn thành, trình địa phương phê duyệt: Ninh Thuận, Bạc Liêu, Tây Ninh, Quảng Ngãi;
– Bám sát, thúc đẩy các địa phương phê duyệt đề cương, dự toán các dự án: Sơn La, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hồ Núi Cốc-Thái Nguyên…;
– Hoàn thành đề cương, dự toán gửi địa phương, dự án Quảng Trị;
– Tiếp tục thực hiện với Thanh Hóa; hoàn tất hợp đồng với Hà Giang và thực hiện các dự án khác theo kế hoạch.

7. Yêu cầu Lãnh đạo Viện phụ trách các đơn vị, chỉ đạo hoàn thiện xây dựng vị trí công tác theo chức năng, nhiệm vụ, bố trí nhân sự…của đơn vị mình theo kết luận của Viện trưởng tại các buổi làm việc của Lãnh đạo Viện với các đơn vị vừa qua.

8. Về tài sản: Viện đã hoàn thành tiếp nhận tài sản từ EU và phân bổ tới các đơn vị, cá nhân. Yêu cầu Phòng TC-HC xây dựng quy chế để quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị; thúc đẩy việc thanh lý các tài sản đủ điều kiện thanh lý, đặc biệt là ôtô.

9. Phòng TC-HC phối hợp phòng Kế toán và các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục đối với các bên Viettel, Tiên Phong và Hiệp hội Du lịch báo cáo Lãnh đạo Viện.

10. Hoàn thành Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch.

Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *