Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 7/2012

TỔNG CỤC DU LỊCH                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN NCPT DU LỊCH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-VNCPTDL  

                                                                                                                            Hà Nội, ngày 04 tháng 7  năm 2012

THÔNG BÁO GIAO BAN
(Triển khai công tác 6 tháng cuối năm và tháng 7/2012)

         Ngày 03 tháng 7 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2012 và giao ban công tác tháng do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi kiểm điểm, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và công tác tháng 6/2012, dự kiến triển khai công tác 6 tháng cuối năm, công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 7/2012 và nghe ý kiến thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

Phần I- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM  2012
1. Trình phê duyệt 03 đề án: Biển đảo, Biên giới và Du lịch Cộng đồng;
2. Hoàn thành 03 đề án phát triển du lịch vùng: Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và vùng Tây Nguyên;
3. Chuẩn bị mọi điều kiện cho phổ biến Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030 sau khi Đề án được phê duyệt;
4. Tiếp tục các công việc để thực hiện đề án Phú Quốc và thác Bản Giốc-Cao Bằng;
5. Hoàn thành, nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa”;
6. Tiếp tục thực hiện các đề tài theo kế hoạch Chương trình NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng SPDL Việt Nam theo đặc trưng vùng và đề tài “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”;
7. Thực hiện các nhiệm vụ dự án Tây Ban Nha, dự án EU;
8. Tổ chức Hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long-Tầm nhìn mới" vào ngày 24/7/2012;
9. Các dự án quy hoạch địa phương: Hoàn tất các dự án Hà Nội, Cao Bằng, Nam Định, Quảng Ninh, Đắk Lắk; tiếp tục thực hiện theo kế hoạch các dự án Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Ninh Thuận; thanh quyết toán các dự án đã được phê duyệt; triển khai các dự án mới như Ninh Thuận, Lộc Hà (Hà Tĩnh), Côtô (Quảng Ninh), Quảng Ngãi.
10. Sắp xếp nhân sự, ổn định tổ chức theo cơ cấu mới sau khi được phê duyệt;
11. Hoàn tất các công việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lâph Viện;
12. Xây dựng kế hoạch công tác, dự toán ngân sách 2013;
13. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bộ, Tổng cục.

Phần II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 7/2012
            Căn cứ tình hình nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm của Viện, trọng tâm công tác tháng 7/2012 là:
1. Đề án Quy hoạch Tổng thể: Thư ký Ban chỉ đạo và chủ trì ĐMC tiếp tục  bám sát việc phê duyệt đề án và thẩm định ĐMC của Bộ TN-MT kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện chỉ đạo xử lý khi có phát sinh;
2. Trình Tổng cục 03 đề án Biển đảo, Biên giới và Du lịch Cộng đồng: Các chủ nhiệm phối hợp với Phòng TC-HC, Kế toán, các bộ phận liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình trong tháng 7/2012;
3. Triển khai thực hiện 03 vùng quy hoạch:
– Các chủ nhiệm cùng các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thực hiện khảo sát (dự kiến từ 13/7/2012);
– Phòng TC-HC phối hợp với các chủ nhiệm, các đơn vị liên quan xem xét, chỉnh sửa bổ sung, hoàn tất ký kết các hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, xong trước 13/7/2012;
4. Về Hội thảo Hạ Long: Đề nghị Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương tiếp tục chỉ đạo và trực tiếp thực hiện hoàn tất các các công việc tổ chức Hội thảo ngày 24/7/2012. Đặc biệt, trong tình hình kinh phí đang gặp khó khăn, trước mắt có công văn báo cáo Tổng cục khẩn trương chuyển kinh phí, đồng thời phối hợp với phòng Kế toán chuẩn bị vay từ nguồn khác phục vụ cho Hội thảo;
5. Yêu cầu Tổ Thư ký Chương trình NCKH cấp Bộ hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng phê duyệt;
6. Các chủ nhiệm thuộc nhiệm vụ TBN xây dựng kế hoạch chi tiết trình lãnh đạo Viện phê duyệt theo kế hoạch phân công của Tổng cục Du lịch;
7. Các dự án với các địa phương: Yêu cầu chủ nhiệm các dự án chủ động, bám sát địa phương thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra;
8. Phòng Kế toán chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát kế hoạch ngân sách năm 2013;
9. Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện: Yêu cầu các Ban, Tiểu ban thực hiện các công việc được giao theo kế hoạch đã được phê duyệt;
10. Công đoàn phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức đi nghỉ mát cho cán bộ, viên chức và người lao động Viện ngày 6 và 7/7/2012;
11. Tổ chức Đại hội chi bộ theo kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục Du lịch;
12. Phòng TC-HC chủ động tham mưu đề xuất tổ chức, tham gia một số lễ kỷ niệm như ngày thành lập ngành (9/7), ngày thương binh liệt sỹ (27/7),..
13. Các nhiệm vụ khác không nhắc trong thông báo này, yêu cầu trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động thực hiện.

      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                                       TL.VIỆN TRƯỞNG
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.  
                                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *