Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 6/2013

 Ngày 31 tháng 5 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 6 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 5, dự kiến công tác tháng 6/2013; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2013, như sau:

1. Hoàn thành phần việc được phân công về Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch. (Tổ xây dựng Nghị quyết).

2. Các đề án Quy hoạch phát triển du lịch: Yêu cầu Phòng TC-HC bám sát, đôn đốc việc phê duyệt 03 đề án phát triển du lịch (đề án từ năm 2009) và 03 đề án quy hoạch phát triển du lịch vùng (đề án từ năm 2012); phối hợp với Phòng QHPTDL hoàn thành chỉnh sửa, trình duyệt đề cương 05 đề án năm 2013 theo yêu cầu của Bộ (Vụ KHTC).

3. Nhiệm vụ Phổ biến Quy hoạch tổng thể: Phân công PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý, hoàn tất các công việc còn lại thuộc nhiệm vụ Phổ biến Quy hoạch Tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

4. Công tác Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường: – Yêu cầu các chủ nhiệm đề tài và các cá nhân thực hiện các chuyên đề của các đề tài nghiên cứu khoa học, khẩn trương hoàn thành các nội dung theo đúng hợp đồng đã được ký kết; – Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT hoàn chỉnh hướng dẫn quy trình, thủ tục quy định thực hiện nhiệm vụ khoa học tại Viện báo cáo Lãnh đạo Viện; hoàn thành nội dung thuyết minh đề tài đăng ký năm 2014, phối hợp Phòng TC-HC báo cáo Vụ KHCNMT theo kế hoạch.

5. Về kế hoạch ngân sách năm 2014: Yêu cầu Phòng Kế toán phối hợp các phòng đăng ký nhiệm vụ, dự toán kinh phí hoàn thành theo yêu cầu của Bộ, Tổng cục Du lịch.

6. Với các nhiệm vụ đã hết hạn thời gian thực hiện: Giao Phòng TC-HC rà soát, làm thủ tục gia hạn các nhiệm vụ đến 31/01/2014.

7. Các đề án quy hoạch với các địa phương: Yêu cầu các chủ nhiệm thúc đẩy phê duyệt, nghiệm thu thanh quyết toán với các nhiệm vụ đã hoàn thành; khẩn trương triển khai xây dựng đề cương các nhiệm vụ mới sát thực tế, như Sơn La, Bà Rịa-Vũng Tàu; lập đề cương, dự toán với Hà Giang…

8. Công tác phục vụ quyết toán năm 2012: Phòng Kế toán phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.

9. Công tác Tổ chức – Nhân sự: Yêu cầu các Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế, Kế toán phối hợp Phòng TC-HC phân công cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ cho cán bộ mới ký hợp đồng nắm, tiếp cận công việc.

10. Về tài sản: Viện đã tiếp nhận tài sản từ EU và phân bổ tới các đơn vị, cá nhân. Yêu cầu Phòng TC-HC lập hồ sơ bàn giao, quản lý, sử dụng hiệu quả các thiết bị; thúc đẩy việc thanh lý các tài sản đủ điều kiện thanh lý. Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 vanban1

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *