Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 11/2013

     Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 11 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 10, dự kiến công tác tháng 11/2013; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng11 năm 2013, như sau:

     1. Các đề án quy hoạch phát triển du lịch
  – Yêu cầu các chủ nhiệm, P.TC-HC tiếp tục bám sát tình hình phê duyệt 03 đề án quy hoạch vùng năm 2012;
  – Thư ký Ban chỉ đạo, phối hợp với chủ trì nhiệm vụ, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Bộ xem xét phê duyệt đề án phát triển du lịch Biên giới và bám sát các cấp có thẩm quyền thúc đẩy phê duyệt đề án phát triển Du lịch Cộng đồng;
  – Yêu cầu phòng TC-HC bám sát việc phê duyệt 02 đề cương còn lại và 05 dự toán thuộc các đề án quy hoạch năm 2013; soạn thảo quyết định phân công lãnh đạo Viện phụ trách, giao chủ nhiệm các đề án, cụ thể:
  + Đề án QHTTPTDL vùng Đông Nan Bộ: PVT. Trương Sỹ Vinh chỉ đạo; TS. Võ Quế chủ nhiệm;
  + Đề án QHTTPTDL vùng Nam Trung Bộ: PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa chỉ đạo; TS. Dương Đình Hiền chủ nhiệm;
  + Đề án QHTTPT Khu DLQG Sơn Trà, Đà Nẵng: PVT. Phạm Trung Lương chỉ đạo; Ths. Hoàng Đạo Bảo Cầm chủ nhiệm;
  + Đề án QHTTPT Khu DLQG Điện Biên Phủ – Pá Khoang, Điện Biên: PVT. Trương Sỹ Vinh chỉ đạo; TS. Dương Đình Hiền chủ nhiệm;
  + Đề án QHTTPT Khu DLQG núi Bà Đen, Tây Ninh: Viện trưởng chỉ đạo; Ths. Hoàng Đạo Bảo Cầm chủ nhiệm.
  Chủ nhiệm đề án phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ngay khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
     2. Công tác Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường
  – Yêu cầu chủ trì các đề tài, nhiệm vụ gấp rút hoàn thành phần việc theo kế hoạch, đặc biệt với các đề tài, nhiệm vụ hoàn thành năm 2013: 02 đề tài NCKH cấp Bộ, đề tài: “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam” và đề tài: “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam” cùng 04 đề tài NCKH cấp cơ sở;
  – Yêu cầu các đơn vị tham gia nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch (nhiệm vụ Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch và nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch) tiếp tục hoàn thiện đề cương, dự toán trình Tổng cục phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi nhiệm vụ được phê duyệt.
     3. Hoàn chỉnh trình cấp thẩm quyền Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch.
     4. Các dự án quy hoạch PTDL với các địa phương: Yêu cầu chủ nhiệm các dự án chủ động hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán với các dự án đã hoàn thành; bám sát, thúc đẩy các địa phương phê duyệt các dự án đã báo cáo Hội đồng thẩm định; triển khai thực hiện theo kế hoạch các dự án đang thực hiện và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai xây dựng các dự án mới với các địa phương liên quan.
     5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính
  – Hoàn thiện công tác cán bộ về quy hoạch bổ sung lãnh đạo các phòng và một số công việc liên quan khác;
  – Hoàn thành việc thanh lý tài sản;
  – Hoàn thiện thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành; thúc đẩy các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục về tài chính đảm bảo tiến độ, kế hoạch.
     6. Các công tác khác
  – Chuẩn bị nội dung và tham gia Hội nghị du lịch tâm linh ở Ninh Bình, Hội nghị du lịch có trách nhiệm ở Đà Nẵng;
  – Chuẩn bị các nội dung tham gia nhiệm vụ môi trường ở Tam Đảo.

     Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Phó Trưởng phòng TC-HC thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *