Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 5 năm 2012

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH

 
   

 

Số: 95 /TB-VNCPTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5  năm 2012

 
 
 

THÔNG BÁO GIAO BAN
(Tháng 5/2012)
 

Ngày 08 tháng 5 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. PVT.Trương Sỹ Vinh chủ trì cuộc họp. Sau khi kiểm điểm, đánh giá công tác tháng 4/2012, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 5/2012 và nghe ý kiến thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, PVT.Trương Sỹ Vinh kết luận như sau:
 
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 5/2012
 
1. Hoàn chỉnh hồ sơ trình 03 đề án Biển đảo, Biên giới và Du lịch Cộng đồng: Yêu cầu Ban chuyên môn 3 đề án tập trung hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Viện trước 25/5/2012 để xem xét, trình lãnh đạo Tổng cục Du lịch. (Lãnh đạo Viện sẽ họp với Ban chuyên môn bàn triển khai cụ thể chiều ngày 8/5);
2. Hoàn thành kế hoạch triển khai 3 đề án quy hoạch vùng, gồm đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên: Yêu cầu Chủ nhiệm 3 đề án hoàn thành kế hoạch trình lãnh đạo Viện trước ngày thứ Ba (15/5/2012) để xem xét, phê duyệt. Phòng TC-HC bám sát Bộ, Tổng cục nhận đề cương, thúc đẩy phê duyệt dự toán;
3. Đề án Quy hoạch Tổng thể: Thư ký Ban chỉ đạo phối hợp Ban chuyên môn đề án bám sát Bộ, Hội đồng thẩm định hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền trong tháng 5/2012;
4. Các đề tài nghiên cứu khoa học:
– Yêu cầu chủ nhiệm 3 đề tài: "Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch ở VN" (a.Lương); "Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung VN" và "Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá tại các di sản văn hoá Thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn)" (chị Thu Hạnh) hoàn thiện các thủ tục bàn giao sản phẩm và thanh quyết toán trong tháng 5/2012;
– Chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam" lập kế hoạch triển khai phần công việc năm 2012 để kịp tiến độ;
5. Dự án với Tây Ban Nha: Chủ nhiệm nhiệm vụ "Định hướng quản lý và phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam" cùng lãnh đạo Viện phụ trách nhiệm vụ làm việc với Tổng cục trưởng để bảo vệ nhiệm vụ vào trung tuần tháng 5/2012;
6. Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long-Tầm nhìn mới”: Đề nghị PVT.Phạm Trung Lương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai cụ thể;
7. Dự án với các địa phương: Yêu cầu các chủ nhiệm chủ động công việc, bám sát địa phương đảm bảo chất lượng và tiến độ;
8. Trường hợp chị Nguyễn Thu Hạnh và anh Vũ Trọng Hưng: Phòng Tổ chức-Hành chính chuẩn bị nội dung liên quan để Viện bố trí buổi làm việc;
9. Phục vụ buổi làm việc với Vụ TCCB (dự kiến vào trung tuần tháng 5/2012): Phòng Tổ chức-Hành chính hoàn thành dự thảo cơ chế, chức năng, quyền hạn, vị trí,…của các phòng theo đề án đã đề xuất, trình lãnh đạo Viện xem xét,
Về kế hoạch triển khai kỷ niệm 20 năm thành lập Viện: Hoàn thành kế hoạch tổng thể trong tháng 5/2012;
10. Các nhiệm vụ khác không nhắc trong thông báo này, yêu cầu trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động thực hiện theo kế hoạch.
 
      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
 

 

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
 
 
 
 
 
 
Phạm Đình Thuấn

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *