Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 5/2016

Ngày 05 tháng 5 năm 2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 5 năm 2016 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 4/2016, dự kiến công tác tháng 5/2016; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Chủ trì cuộc họp kết luận về kết quả công tác tháng 4/2016 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016, như sau:
A. Kết quả công tác tháng 4/2016
    Tháng 4/2015, Viện đã tập trung xúc tiến, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; chủ động triển khai các công việc, dù nhiều nhiệm vụ chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán. Việc đưa máy quét vân tay vào chấm công, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo Viện trong việc nâng cao ý thức, tính tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân với cơ quan, đơn vị.
B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2016
1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch
    1.1. Các đề án quy hoạch được giao:
    – Hoàn thiện hồ sơ báo cáo theo góp ý của Hội đồng thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ VHTTDL, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “QHTTPT Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
    – Gửi báo cáo, liên hệ và đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương liên quan cho ý kiến góp ý vào Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trước 19/5/2016.
    – Thực hiện khảo sát đợt 2 của Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030” theo kế hoạch.
    1.2. Các đề án/dự án quy hoạch với các địa phương
    – Phòng Chiến lược và Chính sách du lịch:
    + Chủ động liên hệ, đôn đốc, thu thập và tổng hợp ý kiến các Bộ ngành liên quan góp ý cho Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”.
    + Tiếp thu, hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
    + Tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” chuyển địa phương xin ý kiến các sở, ngành liên quan.
    + Soạn công văn gửi Sở VHTTDL Ninh Bình đề nghị phê duyệt đề cương, dự toán.
    – Phòng Quy hoạch phát triển du lịch:
    + Bám sát trong việc phê duyệt các dự án: dự án “Điều chỉnh QHPTDL Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và dự án “QHTTPTDL tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
    + Liên hệ với Sở VHTTDL Hưng Yên xúc tiến các thủ tục về xây dựng quy hoạch du lịch Hưng Yên.
    + Phối hợp với Phòng KH, TC chuẩn bị các thủ tục tham gia đấu thầu dự án Ba Vì-Suối Hai (Hà Nội).
2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
    – Các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp bộ 2016 và nhiệm vụ về Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2016-2017 chủ động triển khai theo kế hoạch.
    – Phòng Chiến lược và chính sách du lịch:
    + Chuẩn bị các thủ tục ký hợp đồng với Vụ KHCNMT (Bộ VHTTDL) triển khai nhiệm vụ môi trường 2016 “Xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá đạt chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch”.
    + Đăng ký nhiệm vụ môi trường 2017 trình Vụ KHCNMT (Bộ VHTTDL).
    – Phòng QLKH&HTQT:
    + Khẩn trương xây dựng báo cáo KHCN theo yêu cầu của Vụ KHCNMT trước ngày 15/5/2016;
    + Hoàn chỉnh nhiệm vụ của dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2017 về du lịch mạo hiểm báo cáo Tổng cục Đo lường chất lượng theo yêu cầu;
    + Xây dựng dự thảo Quy chế quản lý thông tin.
      – Phòng KH, TC phối hợp với Phòng QLKH&HTQT theo dõi việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016; hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ và đôn đốc đăng ký thực hiện nhiệm vụ thường xuyên năm 2017.
3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch
    Phòng KH,TC tiếp tục bám sát việc phê duyệt đề cương, dự toán 04 nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch đã trình Tổng cục Du lịch. Riêng 02 nhiệm vụ:“Hội thảo phát triển du lịch tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” và nhiệm vụ “Xây dựng sản phẩm đặc thù vùng Tây Nguyên” các đơn vị được giao thực hiện khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ trong tháng 5/2016.
4. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
    – Tiếp tục triển khai, sắp xếp tổ chức, tuyển dụng nhân sự theo đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP đã được phê duyệt.
    – Tiếp tục liên hệ Vụ TCCB (Tổng cục Du lịch) về dự thảo quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn và Đào tạo du lịch và triển khai các bước theo kế hoạch được duyệt.
    – Làm việc với Vụ TCCB (TCDL) về biên chế và tinh giản biên chế.
    – Tiếp tục kiểm soát việc thực hiện giờ giấc, nội quy, quy định của cơ quan; hoàn chỉnh Quy chế chấm công, đưa vào áp dụng từ 01/6.
    – Hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản năm 2015, thanh lý tài sản và lắp mới điều hòa theo kế hoạch đã được phê duyệt.
    – Hoàn thành xét nâng lương đợt 1/2016.
    – Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kế hoạch năm đã được duyệt.
5. Các công việc khác
    – Tiếp tục tham gia sửa đổi, bổ sung Luật du lịch (sửa đổi) theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.
    – Phòng QLKH&HTQT:
    + Tiếp tục hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ, báo cáo lãnh đạo Viện phê duyệt trong tháng 5/2016;
    + Xây dựng dự thảo Quy chế quản lý thông tin trình lãnh đạo Viện xem xét.
    + Phối hợp Phòng TC,HC tổ chức cuộc họp lần 1, Hội đồng khoa học Viện 2016 (09 ~14/5/2016).
    – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bộ, Tổng cục giao.
    Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
    Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính thông báo./.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *