Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 5/2010

Hà nội, ngày  10 tháng 5 năm 2010

THÔNG BÁO GIAO BAN
(tháng 5/2010)

Ngày 07 tháng 5 năm 2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức cuộc họp giao ban. Sau khi nghe Trưởng (phụ trách) các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công việc tháng 4 và dự kiến những công việc thực hiện trong tháng 5 năm 2010; ý kiến bổ sung của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 5 năm 2010 như sau:

1. Công việc chung

1.1. Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các đề án: Biên giới, Biển đảo, Chiến lược (khẩn trương hoàn thiện ĐMC và nội dung khác theo yêu cầu hội đồng), Cộng đồng.

1.2. Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch biển, đảo và sông vùng đồng bằng sông Cửu Long: bên cạnh việc chuẩn bị nội dung, bài tham luận cho Hội thảo, yêu cầu cá nhân liên quan chuẩn bị nội dung phổ biến đề án sông Cửu Long và tài chính phục vụ việc in ấn và chi phí ăn ở, đi lại cho cán bộ Viện tham gia Hội thảo.

1.3. Tiếp tục liên hệ, đề nghị cấp trên phê duyệt đề cương, dự toán các đề án, dự án, nhiệm vụ đã trình như: quy hoạch tổng thể Việt Nam; quy hoạch Thác Bản Giốc; phổ biến Chiến lược và các đề án; dự toán bổ sung đề án Biên giới; dự án cải tạo trụ sở.

1.4. Hoàn thiện đề cương, dự toán 04 đề án, nhiệm vụ năm 2010 để trình cấp thẩm quyền: Thông tư hướng dẫn và Tiêu chí công nhận khu, điểm, đô thị du lịch; điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc; dự án phát triển du lịch sinh thái; đối với hội nghị bảo vệ môi trường du lịch toàn quốc, làm văn bản điều chỉnh nhiệm vụ Đánh giá môi trường Chiến lược ngành Du lịch.

1.5. Tham gia góp ý vào Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện, gửi văn bản góp ý về phòng Tổ chức-Hành chính, Kế toán để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng, chuẩn bị cho họp toàn Viện lấy ý kiến cùng với Đại hội Công đoàn.
2. Nhiệm vụ của từng đơn vị cụ thể
2.1. Phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ: Tiếp tục liên hệ, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt nội dung nhiệm vụ thông tin năm 2010; hoàn thành thu thập tài liệu, sản phẩm do Viện thực hiện; tiếp tục nâng cấp hoàn thiện trang Web và đề án thư viện của Viện; trình phê duyệt đề cương, dự toán và các thủ tục triển khai đề tài cấp cơ sở 2010.
2.2. Phòng Kinh tế Du lịch: Đôn đốc cá nhân liên quan khẩn trương hoàn thành các đề án, nội dung công việc liên quan như: ĐMC, Cộng đồng; khẩn trương hoàn thành đề cương, dự toán các nhiệm vụ Thông tư hướng dẫn và Tiêu chí công nhận khu, điểm, đô thị du lịch và dự án phát triển du lịch sinh thái báo cáo Viện trưởng xem xét, trình cấp trên phê duyệt.
2.3. Phòng Tài nguyên-Môi trường: hoàn thiện kế hoạch và tổ chức đi khảo sát thuộc nhiệm vụ môi trường Nam Trung Bộ; điều chỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị môi trường thành Đánh giá môi trường Chiến lược ngành Du lịch báo cáo Viện trưởng trình cấp trên xem xét, phê duyệt.
2.4. Phòng Kế toán: hoàn thành quyết toán tài chính năm 2009 của Viện phục vụ đoàn Tổng cục xem xét; báo cáo tình hình tài chính các dự án quy hoạch phát triển du lịch; hoàn thành thủ tục chuyển địa điểm giao dịch kho bạc; tổng hợp ý kiến đóng góp vào Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.
2.5. Quy hoạch Phát triển Du lịch: Đôn đốc, thực hiện hoàn thành các nội dung công việc liên quan tới phòng thuộc nhiệm vụ chung ở trên; tiếp tục thực hiện các dự án phát triển du lịch với địa phương: Lạng Sơn, Côn Đảo, Cà Mau; đề xuất nội dung theo chỉ đạo của cấp trên về khu du lịch Tân Trào-Tuyên Quang.
2.6. Phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế: Chuẩn bị báo cáo nghiệm thu cấp Bộ đề tài năm 2008 (thị trường Nga); tiếp tục thực hiện các phần việc thuộc Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đề xuất, báo cáo Viện trưởng phương án hợp tác quốc tế và chương trình khung về đào tạo của Viện.
2.7. Phòng Thị trường-Sản phẩm Du lịch: Thực hiện các công việc của Thư ký Ban chỉ đạo thực hiện các đề án của Viện; tập trung các công việc liên quan phục vụ tổ chức hội thảo tại Phú Quốc vào ngày 28/5/2010.
2.8. Phòng Tổ chức-Hành chính
– Phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ phê duyệt dự án cải tạo trụ sở làm việc của Viện năm 2009; lập và báo cáo Viện trưởng hồ sơ dự án năm 2010 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

– Liên hệ, đề nghị Tổng cục Du lịch ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; tổng hợp ý kiến góp ý vào Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ phối hợp với phòng Kế toán.
– Tham mưu, đề xuất Viện trưởng quyết định thành lập Ban chuyên môn các đề án, nhiệm vụ năm 2010; báo cáo Viện trưởng danh mục, chủ trì các dự án, nhiệm vụ đang thực hiện.

– Phối hợp tổ chức họp, xem xét nâng lương đợt 1 năm 2010, Đại hội Công đoàn, Chi bộ.

2.9. Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Tư vấn Phát triển Du lịch: Tiếp tục thực hiện các dự án phát triển du lịch giao Trung tâm thực hiện; hoàn thành việc bàn giao các công việc do ông Phạm Nam Cường chủ trì, thực hiện để chuyển công tác; đề xuất phương thức giải quyết các dự án cũ.

2.10. Các nhiệm vụ khác (do Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương được phân công chủ trì, hoặc chỉ đạo): chỉ đạo và thực hiện công việc của các đề tài năm 2008, 2009; các quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương: Hải Dương, Phú Yên, Long An,…; và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện kế hoạch công tác.

3. Các công việc thường xuyên khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo./.
 

  TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

                                  Phạm Đình Thuấn
 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *