Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 11 /2012

TỔNG CỤC DU LỊCH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN NCPT DU LỊCH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 321/TB-VNCPTDL   

                                                                                                            Hà Nội, ngày 05 tháng 11  năm 2012

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA VIỆN TRƯỞNG
 TẠI GIAO BAN VIỆN THÁNG 11/2012

 

Ngày 02 tháng 11 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 11 năm 2012 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Theo thành phần, vắng PVT. Phạm Trung Lương đi công tác cùng Đoàn của Bộ VHTTDL; Đỗ Cẩm Thơ tham dự Hội thảo phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Sau khi nghe Phòng Tổ chức Hành chính báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác tháng 10, dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2012 và các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2012, như sau:

1. Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”: Thư ký Ban chỉ đạo (chị Thơ) liên hệ Vụ KHTC khẩn trương chuyển hồ sơ lên Văn phòng Chính phủ để trình duyệt; chủ trì nhiệm vụ ĐMC Quy hoạch (anh Quế) hoàn thiện các nội dung liên quan, thúc đẩy hoàn thành thẩm định của Bộ TN-MT để trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch.
2. Các đề án Quy hoạch phát triển du lịch vùng: Để hoàn chỉnh 3 quy hoạch vùng trình lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Lãnh đạo Viện, 03 chủ trì đề án cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan (anh Tuấn, anh Quế, chị Thơ) thống nhất nội dung chỉnh sửa, bổ sung vào chiều ngày 07/11/2012 (Thứ tư).
3. Về nhiệm vụ Phú Quốc liên quan Jica: Yêu cầu anh Quế chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ, đồng thời chuẩn bị văn bản của Viện để phối hợp với địa phương theo tinh thần Viện đã thống nhất với Jica.
4. Đề án thác Bản Giốc: Anh Hiền khẩn trương hoàn thành báo cáo làm rõ tình hình điều chỉnh đề án, báo cáo Tổng cục, Bộ xem xét, quyết định.
5. Về công tác NCKH:
– Các chủ trì đề tài “Thống kê du lịch nội địa” và  “Nghiên cứu du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam” hoàn tất các nội dung tổ chức hội thảo tiếp trong tháng 11, tháng 12 năm 2012 và triển khai khảo sát theo kế hoạch;
– Yêu cầu các chủ trì đề tài NCKH năm 2013 (Chị Thơ, A.Hưng) hoàn thiện thuyết minh đề cương, dự toán theo yêu cầu gửi Vụ KHCNMT trước 10/11/2012;
6. Nhiệm vụ tài nguyên-Môi trường:
– Nhiệm vụ “Chương trình điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”: Chủ trì nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu báo cáo lãnh đạo Viện thống nhất nội dung của nhiệm vụ, dự kiến tuần 2 tháng 11/2012;
– Nhiệm vụ của Bộ “Đánh giá tác động và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến lĩnh vực du lịch”: Đề nghị anh Lương chỉ đạo chuẩn bị nội dung cho hội thảo ngày 21/11/2012 tại Hà Nội.
7. Về dự án với TBN và EU:
– Đề nghị các chủ trì các nhiệm vụ thuộc dự án với TBN chủ động triển khai theo kế hoạch của Ban Quản lý. Đề nghị Phòng Quy hoạch phân công anh Quang Vinh hỗ trợ anh Quốc Hưng thực hiện nhiệm vụ;
– Giao Phòng ĐT-HTQT đôn đốc, theo dõi khóa tập huấn do chuyên gia EU hướng dẫn về quy hoạch du lịch theo kế hoạch. Yêu cầu tất cả cán bộ chuyên môn của Viện tham dự đầy đủ, nghiêm túc.
8. Về các dự án QHPT du lịch với các địa phương: Triển khai thủ tục thanh quyết toán dự án Hà Nội ; thúc đẩy dự án Cao Bằng, Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tây Ninh và theo dõi, triển khai các công việc với các tỉnh: Thanh Hóa, Hưng Yên, Lai Châu, Lý Sơn-Quảng Ngãi, Sơn La…; Rà soát, thúc đẩy thanh quyết toán và phê duyệt các dự án đã hoàn thành.
9. Công tác TC-HC và Kế toán:
– Liên hệ, đề nghị Tổng cục Du lịch sớm phê duyệt đề án sửa đổi Quyết định 337 Viện đã trình;
– Hoàn tất các yêu cầu của Vụ Tài chính về thanh lý tài sản;
– Phòng TCHC-Kế toán xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung đề án theo tinh thần Nghị định 115.
10. Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện.

Viện trưởng yêu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                               TL.VIỆN TRƯỞNG
– Lãnh đạo Viện;                                                                            TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
– Các đơn vị thuộc Viện;                                     
– Lưu: VT, TC-HC. 
                                                                                                                Phạm Đình Thuấn

 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *