Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 1/2013


THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA VIỆN TRƯỞNG
 TẠI GIAO BAN VIỆN THÁNG 01/2013

Ngày 03 tháng 01 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 01 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Theo thành phần, vắng PVT. Phạm Trung Lương do có việc đột xuất. Sau khi nghe Phòng Tổ chức Hành chính báo cáo dự thảo về tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 12/2012, kế hoạch công tác tháng 01/2013 và các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2013, như sau:

1. Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”: Thư ký Ban chỉ đạo (chị Thơ) liên hệ với Văn phòng Chính phủ, bám sát tình hình phê duyệt đề án.
2. 03 đề án chuyển tiếp (Biển, đảo; Biên giới và Du lịch cộng đồng): Thư ký Ban chỉ đạo (chị Thơ) phối hợp với các chủ trì nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các đề án theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng để trình phê duyệt.
3. 03 đề án Quy hoạch phát triển du lịch vùng (đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên): Phòng TC-HC bám sát tình hình Bộ ký văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương xin ý kiến.
4. Triển khai nhiệm vụ quy hoạch năm 2013 (02 đề án quy hoạch vùng và 03 đề án khu du lịch quốc gia): Giao phòng QH-PTDL xây dựng đề cương, dự toán báo cáo Lãnh đạo Viện xem xét để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
5. Công tác NCKH:
– Chủ trì đề tài “Thống kê du lịch nội địa” hoàn tất các nội dung nghiệm thu cấp Bộ theo yêu cầu;
– Đề tài “Nghiên cứu du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”: Phân công PVT. Hoa, chị Thơ xây dựng kế hoạch khảo sát, đôn đốc hoàn thành các chuyên đề theo kế hoạch, tổ chức họp nhóm chuyên môn để giải quyết một số vấn đề liên quan.
6. Dự án với TBN và Jica:
– Đề nghị chủ trì các nhiệm vụ thuộc dự án với TBN chủ động các công việc để nghiệm thu đảm bảo chất lượng tốt và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán;
– Dự án Phú Quốc liên quan đến Jica: chủ trì nhiệm vụ (A.Quế) khẩn trương thống nhất với chuyên gia Jica một số nội dung cần thiết, hoàn chỉnh báo cáo tổ chức hội thảo.
7. Các dự án QHPT du lịch với các địa phương: Phòng Kế toán đôn đốc, khẩn trương thúc đẩy thanh quyết toán dự án Hà Nội, Cao Bằng và một số dự án khác chưa hoàn thành việc thanh toán; các chủ nhiệm dự án Bạc Liêu, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tây Ninh chủ động thúc đẩy công việc liên quan để sớm hoàn thành, phê duyệt và theo dõi các công việc đã triển khai với các tỉnh: Thanh Hóa, Hưng Yên, Lai Châu, Lý Sơn-Quảng Ngãi, Sơn La để tiến tới giao kết hợp đồng.
8. Công tác TC-HC và Kế toán:
– Phòng TC-HC liên hệ vụ TCCB hướng dẫn quy trình bổ nhiệm để thực hiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng với các phòng sáp nhập và các phòng còn thiếu cán bộ lãnh đạo; dự thảo Văn bản liên quan thành lập các đơn vị mới thuộc Viện (theo cơ cấu mới) trình Viện trưởng phê duyệt;
– Tổ chức thực hiện thanh lý tài sản theo quy định với các tài sản đã được Tổng cục phê duyệt;
– Giao phòng TC-HC chủ trì phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2012, kế hoạch triển khai công tác 2013 chuyển Lãnh đạo Viện và các phòng tham gia ý kiến trước 10/01/2013;
– Tổ chức lễ Tổng kết năm 2012 và Tất niên năm Nhâm Thìn vào ngày 30/01/2013 (19 tháng chạp): Phân công PVT.Hoa chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.
– Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện vào ngày 26/02/2013: Đề nghị các anh/chị được Ban chỉ đạo phân công các công việc chủ động hoàn thành theo kế hoạch.
– Phòng Kế toán rà soát đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các chứng từ, thủ tục để thanh quyết toán, chuẩn bị các nội dung triển khai công tác tài chính 2013.
9. Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Viện trưởng yêu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *