Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban (tháng 1.2011)

1. Các công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 1/2011
1. Phòng TC-HC chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2011 của Viện như sự thống nhất tại cuộc họp này. Các đơn vị căn cứ theo kế hoạch sau khi được ban hành để cụ thể hoá kế hoạch công tác năm 2011 của đơn vị mình trình Viện trưởng phê duyệt.
2. Thư ký Đề án Chiến lược, phòng TC-HC, Kế toán và 1 số cán bộ khác được Viện yêu cầu chuẩn bị nội dung liên quan làm việc với Văn phòng Chính phủ vào ngày 13/1; Thư ký đề án tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Thủ tướng Chính phủ.
3. Phòng TC-HC đôn đốc việc hoàn thiện Hội trường và chuẩn bị các việc liên quan để tổ chức Hội nghị Tổng kết năm, dự kiến tổ chức vào ngày 18/1.
4. Các chủ trì, chủ nhiệm các đề tài, dự án, nhiệm vụ phối hợp với phòng Kế toán phải hoàn thiện các thủ tục, chứng từ kế toán trước ngày 20/01.
5. Họp Ban chỉ đạo xem xét 1 số công việc của QHTT, ĐMC-QHTT, Đề án sinh thái vào thứ ba (11/01), Ban chuyên môn các nhiệm vụ chuẩn bị nội dung báo cáo; Ban chuyên môn QHTT phối hợp phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế trình phê duyệt kế hoạch công tác khảo sát nước ngoài.
6. Nhiệm vụ “Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch” hoàn thành trong tháng 1.
2. Các công việc khác
– Phòng TTKHCN hoàn thiện nhiệm vụ thông tin năm 2010.
– Phòng TC-HC chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, viên chức.
– Chủ trì các dự án chủ động làm việc với các địa phương để tiếp tục hoàn tất các công việc của dự án: Quảng Ninh, Cà Mau, Kiên Giang, Đắk Lắk…đáp ứng yêu cầu của địa phương.
– Phòng TC-HC trình Lãnh đạo Viện thành lập Ban chuyên môn thực hiện dự án Quy hoạch phát triển Du lịch Hà Nội đến 2020, tầm nhìn 2030.
– Các chứng từ năm 2010, đề nghị các chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án chuyển cho phòng Kế toán làm thủ tục thanh quyết toán trước ngày 20/01.

Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo./.TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Đình Thuấn

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *