Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Tác giả: Hà Thái

Hội thảo Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang 2016 (MDEC- Hậu Giang 2016), hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Phú Quốc - Đồng bằng Sông Cửu Long và triển khai Chương trình Hành động…

11.03.2019

Hội thảo “Đánh giá năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam”

   1Trong khuôn khổ nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịc…

11.03.2019

Viện NCPTDL tổ chức Hội thảo các Đề tài cấp cơ sở năm 2016

   Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, cụ thể là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, vào ngày 10-11/11/2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo các Đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu đánh giá tác động của các đường cao tốc đến phát triển bền vững của các tỉnh miền n…

11.03.2019

Hội thảo “Đánh giá năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam” tại Tp.Hồ Chí Minh

   Trong khuôn khổ Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2016, tiếp nối sự thành công sau Hội thảo tham vấn ý kiến tại Hà Nội, ngày 30/11/2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo "Đánh giá năng lực cạ…

11.03.2019