Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Thông báo số 107/TB-VP ngày 29/10/2019 của Văn phòng Tổng cục Du lịch

    Thông báo số 107/TB-VP ngày 29/10/2019 của Văn phòng Tổng cục Du lịch về “Kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tại cuộc họp triển khai công tác tuần (Tuần 44, ngày 28/10/2019)”.
    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục