Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 8/2015

      Ngày 06 tháng 8 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 8 năm 2015 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 7/2015, dự kiến công tác tháng 8/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 7/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015, như sau:
   A. Kết quả công tác tháng 7/2015
    Trong tháng 7, Viện đã tổ chức thành công 02 Hội thảo: “Liên kết phát triển du lịch Xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015” và “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới”, đặc biệt sự thành công của Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới” đã tạo nhiều ấn tượng tốt trong và ngoài Ngành. Ngoài ra, Viện đã khẩn trương hoàn thành xây dựng đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo đúng kế hoạch; công tác bàn giao lãnh đạo Viện cơ bản hoàn thành; sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện chào mừng 55 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam là những nhiệm vụ nổi bật trong tháng.
    Tuy nhiên, một số nhiệm vụ khác vẫn chậm tiến độ do khách quan như việc phê duyệt đề án Điện Biên Phủ-Pá Khoang, một số nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch năm 2015….
    B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2015
     1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch
      1.1. Các đề án quy hoạch được giao:
    – Tiếp tục bám sát các cơ quan liên quan về tình hình phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
    – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Tổng cục Du lịch (trước 15/8/2015) trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Công văn xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
    – Phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030 trình phê duyệt trước 10/8/2015; chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu thầu 03 đề án Quy hoạch Khu du lịch quốc gia theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch.
    2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường
  Phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu, hoàn tất các thủ tục chuyển giao nhiệm vụ Tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch cho Phòng Nghiên cứu Chính sách du lịch và đôn đốc hoàn thiện đề cương, dự toán trình Tổng cục Du lịch phê duyệt.
    3. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
    – Triển khai thực hiện 05 đề tài NCKH cấp cơ sở theo kế hoạch.
    – Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ còn lại sau khi đề cương, dự toán được Tổng cục Du lịch phê duyệt (Tổ chức Đoàn ra, Nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ và nhiệm vụ Thu thập, phân tích các chính sách ban hành của Nhà nước và các địa phương có liên quan đến du lịch).
    4. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch
    – Xây dựng kế hoạch điều chỉnh bộ Tài liệu hướng dẫn “Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển du lịch” trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
    – Hoàn thành trình Tổng cục Du lịch phê duyệt đề cương, dự toán và tổ chức triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ còn lại (Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng miền núi phía Bắc (Tây Bắc + Đông Bắc) và nhiệm vụ Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch Hậu Giang).
  – Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ (Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Hồng; Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Tổ chức khảo sát 7 vùng du lịch và Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam) trình Lãnh đạo Viện phê duyệt trước 10/8/2015 để tổ chức thực hiện.
    5. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương
    – Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030: Hoàn thiện báo cáo theo góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.
    – Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: Hoàn thành dự thảo báo cáo, báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn (lần 1).
    – Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: Gửi công văn thúc giục địa phương chuyển kinh phí theo kế hoạch; tổ chức khảo sát sau khi có kinh phí.
    6. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
    – Chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cấp trên đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện (theo NĐ-115 của Chính phủ) trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
    – Xin ý kiến cán bộ, viên chức và người lao động; cán bộ chủ chốt Viện dự thảo Quy chế làm việc của Viện theo Quyết định 367/QĐ-TCDL.
    – Dự thảo nội dung phân công lãnh đạo Viện trình Viện trưởng phê duyệt.
    – Thu thập, tổng hợp đề xuất nhu cầu của các phòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng danh mục và dự toán trình Lãnh đạo Viện phê duyệt.
    – Bám sát, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.
    7. Các công việc khác
    – Tham dự các khóa tập huấn vận hành Trung tâm Thông tin du lịch do dự án EU tổ chức tại Yên Bái (5/8-7/8/2015), Ninh Bình (12/8-14/8/2015) và Quảng Bình (19/8-21/8/2015).
    – Chuẩn bị nội dung tham luận, tham gia Hội nghị tọa đàm liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Đông Bắc ngày 11/9/2015 tại Bắc Kạn và Hội thảo Liên kết phát triển du lịch vùng Bắc-Nam-Trung Bộ tại Nghệ An (dự kiến trong tháng 9/2015).
    – Bám sát, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.
    Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
    Lãnh đạo Viện được phân công, chỉ đạo các trưởng đơn vị triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ.
      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *