Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 8/2014

     Ngày 18 tháng 8 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 8 năm 2014 do Phó Tổng cục trưởng, kiêm Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 7, dự kiến công tác tháng 8/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014, như sau:

     1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

     a). Các đề án quy hoạch được giao:

     – Bám sát Vụ KHTC (Bộ), theo dõi việc tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành và địa phương 02 QHTTPT du lịch vùng (vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ).

     – Hoàn thiện dự thảo thành lập Hội đồng thẩm định, dự thảo báo cáo tiếp tục xin ý kiến các sở, ban ngành Tây Ninh theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền Đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tây Ninh.

     – Chủ nhiệm 02 Đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia (Sơn Trà, và Điện Biên Phủ – Pá Khoang) khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo theo kế hoạch.

     – Hoàn thiện kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phổ biến và triển khai các đề án Quy hoạch:

     + 02 đề án quy hoạch vùng (vùng Bắc Trung Bộ; vùng Tây nguyên);

     + Đề án Phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020.

     b). Các dự án quy hoạch địa phương:

     – Chủ nhiệm các dự án chủ động bám sát, chuẩn bị báo cáo Hội đồng thẩm định dự án Điều chỉnh, bổ sung QHTTPTDL Sơn La, dự án QHPTDL Hòa Bình (dự kiến 25/8/2014).

     – Hoàn thiện báo cáo xin ý kiến các sở, ban ngành địa phương các dự án: Dự án QHTTPTDL Quảng Trị, Dự án QHPTDL vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

     – Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành; hoàn thiện dự thảo báo cáo Dự án Khu DLQG Mộc Châu, Sơn La.

     – Xúc tiến ký hợp đồng dự án Bình Định, Hồ Núi Cốc; đề cương dự án Ba Vì…

     2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

     – Báo cáo Bộ tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2013 “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.

     – Bố trí làm việc với Vụ KHCNMT (Bộ) về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014-2015 “Nguyên tắc, tiêu chí và định hướng giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng theo vùng du lịch Việt Nam”.

     – Thúc đẩy, đảm bảo tiến độ Đề tài NCKH 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam” và 05 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014.

     – Phòng QLKH&HTQT chủ động triển khai theo kế hoạch nhiệm vụ Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long và hợp tác với ILO…

     – Phòng NCCSDL khẩn trương hoàn thiện đề cương, dự toán trình phê duyệt nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch” (giai đoạn 2) và nhiệm vụ biến đổi khí hậu.

     3. Yêu cầu PVT. Phạm Trung Lương bám sát tình hình phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

     4. Chương trình hành động quốc gia về du lịch:

     – Khẩn trương hoàn thành, báo cáo Tổng cục Du lịch tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013 “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo”.

     – Phòng TC-HC tham mưu, giao chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2014:

     + Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm Homestay và tổ chức phổ biến, chuyển giao cho các địa phương.

     + Xây dựng cẩm nang về quy trình, nội dung lập quy hoạch phát triển du lịch vùng, tỉnh/thành phố, khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch và tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng liên quan.

     5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

     – Hoàn chỉnh về mặt tổ chức: Phân công lại trách nhiệm lãnh đạo Viện.

     – Nâng lương đợt 2/2014.

     – Hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2015.

     – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

     Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng xin thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *