Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 8/2012

TỔNG CỤC DU LỊCH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN NCPT DU LỊCH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-VNCPTDL  
                                                                              Hà Nội, ngày  03  tháng 8  năm 2012

                                                          THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN VIỆN
                                                                                  (Tháng 8/2012)

            Ngày 03 tháng 8 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 8 năm 2012 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Theo thành phần vắng đồng chí Lương đi công tác tại Đà Nẵng, đ/c Minh, đ/c Hiền nghỉ phép. Sau khi nghe Viện trưởng thông báo tình hình giao ban tại Tổng cục Du lịch tháng 8/2012, phòng Tổ chức Hành chính báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác tháng 7, dự kiến kế hoạch công tác tháng 8/2012 và các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

1. Về đánh giá công tác tháng 7:
Trong tháng 7, Viện đã triển khai hoàn thành tốt nhiều công việc trong đó nhiệm vụ tổ chức Hội thảo tại Quảng Ninh, Viện đã hoàn thành tốt được Tổng cục trưởng biểu dương.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2012:
2.1. Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, nhằm thúc đẩy tiến độ phê duyệt, Viện trưởng yêu cầu: Thư ký Ban chỉ đạo nắm thông tin, chủ động liên hệ với Văn phòng Chính phủ giải quyết công việc phát sinh (nếu có) kịp thời; chủ trì nhiệm vụ ĐMC Quy hoạch đôn đốc khẩn trương việc thẩm định ĐMC Quy hoạch.
2.2. Đối với 3 đề án Biển đảo, Biên giới và Du lịch cộng đồng:
– Đề án Du lịch cộng đồng hoàn tất chỉnh sửa trong tuần 2 tháng 8/2012;
– Phòng TCHC in, chuyển Lãnh đạo Viện 2 đề án đã hoàn thành xem xét trước khi trình đồng thời phối hợp thư ký Ban chỉ đạo (đầu mối trình) hoàn tất thủ tục trình trong tháng 8/2012.
2.3. Các đề án Quy hoạch vùng:
– Phòng TCHC phối hợp các Chủ nhiệm, Phòng Kế toán hoàn thành hợp đồng thu thập tài liệu và công việc liên quan khác trong tuần 1 tháng 8/2012;
– Các phòng hoàn thành nội dung các chuyên đề được phân công tại kế hoạch triển khai và hợp đồng đã ký trước 20/8/2012;
– Phân công Phó Viện trưởng Đỗ Thị Thanh Hoa làm Trưởng đoàn đi khảo sát Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc theo kế hoạch.
2.4. Các công việc thuộc dự án Tây Ban Nha, yêu cầu các chủ trì công việc chủ động, khẩn trương thúc đẩy công việc đúng kế hoạch và kết luận của Lãnh đạo Viện tại các cuộc làm việc với chủ trì.
2.5. Liên quan công tác khoa học, phân công Phó Viện trưởng Trương Sỹ Vinh chỉ đạo:
– Phòng TT-KH-CN phối hợp với các chủ nhiệm đề tài, Phòng Kế toán, Phòng TCHC chuẩn bị nội dung, yêu cầu phục vụ đoàn kiểm tra công tác khoa học năm 2012 của Bộ vào ngày 10/8/2012;
– Các phòng, cán bộ nghiên cứu, đăng ký đề tài dự tuyển năm 2013 của Bộ theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Viện (đã có văn bản gửi đến các phòng).
2.6. Giao chủ nhiệm đề án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc” hoàn thành các thủ tục và tổ chức thực hiện từ 8/2012.
2.7. Giao Phòng Tài nguyên –Môi trường đề xuất triển khai xây dựng Chương trình điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch.
2.8. Về Hội thảo du lịch phát triển biên giới Việt Nam-Lào tại Hà Tĩnh giao ông Dương Đình Hiền chuẩn bị và tham dự.
2.9. Công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện yêu cầu các ông bà được phân công nhiệm vụ chủ động các công việc theo kế hoạch.
2.10 V/v phối hợp giải quyết công việc: yêu cầu trước khi triển khai nhiệm vụ, các bộ phận, cá nhân cần có kế hoạch thống nhất nhu cầu nhân sự (nếu có) với lãnh đạo các đơn vị để bố trí, sắp xếp phù hợp.
2.11. Các nhiệm vụ khác không nhắc trong thông báo này, yêu cầu trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động thực hiện.
      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo. Đề nghị các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;

– Lưu: VT, TC-HC.                                                                         TL.VIỆN TRƯỞNG
                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                    Phạm Đình Thuấn

 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *