Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 7/2015

      Ngày 06 tháng 7 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 7 năm 2015 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 6/2015, dự kiến công tác tháng 7/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 6/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2015, như sau:
    A. Kết quả công tác tháng 6/2015
  Trong tháng 6/2015, một số nhiệm vụ chính đã được xúc tiến, thực hiện hoàn thành theo kế hoạch. Có được kết quả đó, là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện, chủ động và nỗ lực của các đơn vị, cá nhân chủ trì. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ thường xuyên…tiến độ còn chậm cần thúc đẩy đảm bảo theo kế hoạch.
    B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2015
    1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch
    1.1. Các đề án quy hoạch được giao:
    – Bám sát tình hình phê duyệt đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, tỉnh Điện Biên.
    – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Tổng cục Du lịch trình Bộ ký Công văn xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
    – Bám sát tình hình phê duyệt đề cương, dự toán 04 quy hoạch du lịch năm 2015; khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; chuẩn bị tham gia đấu thầu 03 đề án Quy hoạch khu theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch.
    1.2. Các dự án quy hoạch địa phương:
    – Chủ động thực hiện các dự án: Quảng Trị, Bình Định, Bắc Kạn, Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Bà Rịa-Vũng Tàu …..và hoàn tất các nội dung chuyên môn theo yêu cầu.
    – Hoàn tất thanh quyết toán dự án Cần Thơ và một số dự án khác.

    2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường
    – Bám sát Vụ KHCNMT (Bộ) về kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.
    – Triển khai 05 đề tài NCKH cấp cơ sở theo kế hoạch được duyệt.
    – Phòng QLKH&HTQT khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán và triển khai nhiệm vụ Tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch.
    3. Chương trình hành động quốc gia về du lịch
    – Tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới” ngày 07/7 tại Grand Plaza; hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán.
    – Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch Xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015”.
    – Các nhiệm vụ còn lại khẩn trương triển khai, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
    – Phòng QHPTDL theo dõi, bám sát tình hình thực hiện xây dựng cẩm nang Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển du lịch để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
    4. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính
    – Hoàn thành công tác bàn giao lãnh đạo Viện.
    – Ký hợp đồng lao động với 02 cán bộ theo quy định; đề xuất thi tuyển viên chức với lãnh đạo Tổng cục Du lịch.
    – Hoàn thành dự thảo báo cáo Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo NĐ-115 của Chính phủ.
    – Xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Viện theo quyết định 637/QĐ-TCDL.
    – Xây dựng kế hoạch Viện trưởng làm việc với các đơn vị.
    – Xây dựng mẫu báo cáo tuần, tháng và thống nhất với các đơn vị tổ chức thực hiện hàng tháng.
    – Tổ chức khóa tập huấn về PCCC và duy trì kiểm tra, kiểm soát; duy tu, bảo dưỡng; thay thế, sửa chữa các trang thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh cơ quan.
    – Bám sát, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.

    5. Các nhiệm vụ khác
    – Tham gia các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960-09/7/2015).
    – Phòng QHPTDL chuẩn bị Danh mục các đề án quy hoạch du lịch 2016 và đề xuất thành lập Tổ thẩm định quy hoạch báo cáo lãnh đạo Viện xem xét quyết định.
    – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
   Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
   Lãnh đạo Viện được phân công, chỉ đạo các trưởng đơn vị triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ.
   Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC thông báo./.

   

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *