Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 5/2013

  Ngày 04 tháng 5 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 5 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi nghe kiểm điểm công tác tháng 4, dự kiến công tác tháng 5/2013; các ý kiến thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2013, như sau:

  1. Về 05 đề án quy hoạch năm 2013: Viện sẽ làm việc với Tổng cục Du lịch về kế hoạch và phương thức triển khai thực hiện (Thành phần dự làm việc với TCDL Viện thông báo sau).
  2. Phổ biến QHTT: Yêu cầu Phòng TC-HC gửi tài liệu tới các đơn vị, địa phương. Thư ký Ban chỉ đạo rà soát lại kế hoạch phổ biến để xin ý kiến quyết định của Tổng cục về tổ chức hội nghị công bố.
  3. Các đề án quy hoạch vùng năm 2012: Phòng TC-HC phối hợp với các chủ nhiệm hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  4. Các đề án phát triển du lịch chuyển tiếp từ năm 2009: Thư ký Ban chỉ đạo phối hợp với các chủ nhiệm đề án bám sát, thúc đẩy việc phê duyệt.
  5. Xây dựng nội dung Nghị quyết về phát triển du lịch của Chính phủ: Giao anh Võ Quế, Trưởng phòng Nghiên cứu chính sách du lịch sưu tập tài liệu liên quan để chuẩn bị cho Lãnh đạo Viện làm việc với Tổng cục Du lịch trước 10/5/2013.
  6. Các đề tài NCKH:
  – Chủ trì các đề tài NCKH đang thực hiện chủ động công việc đảm bảo tiến độ.
  – Yêu cầu các đơn vị, cá nhân được phân công, khẩn trương hoàn thành thuyết minh đề cương và các công việc liên quan đề tài NCKH 2014.
  7. Giao Phòng TC-HC: Phối hợp với các phòng thuộc Viện chuẩn bị và thực hiện các công việc để ổn định công tác tổ chức nhân sự, nơi làm việc; phân bổ biên chế; ban hành chức năng nhiệm vụ; xây dựng chức danh, vị trí công tác của các phòng.
  8. Công tác tài chính, tài sản: Phòng Kế toán thúc đẩy hoàn thiện thanh quyết toán các nhiệm vụ đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục phê duyệt quyết toán năm 2012; Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thành tiếp nhận, bố trí trang thiết bị từ EU và xúc tiến các thủ tục thanh lý tài sản.
  9. Về dự án với Tây Ban Nha: Yêu cầu chủ trì các nhiệm vụ khẩn trương nộp báo cáo, phân công PVT. Hoa chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.
  10. Về kế hoạch công tác 2013 của các đơn vị: Yêu cầu trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm 2013 của đơn vị mình gửi về Phòng TC-HC tổng hợp trình Viện trưởng phê duyệt trước 11/5/2013.
  11. Thực hiện các dự án với địa phương: Các chủ nhiệm chủ động các công việc theo kế hoạch.
  12. Các công việc: Tham gia chiến lược khoa học công nghệ; biến đổi khí hậu; chuẩn bị bài tham luận của Viện tại các hội thảo tại Quảng Nam, Khánh Hòa. Các đơn vị, cá nhân được phân công chủ động thực hiện (đối với các bài tham luận của Viện, trước khi gửi đi phải có ý kiến của Viện trưởng xem, duyệt).
  Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

  Viện trưởng yêu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *