Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 4/2016

   Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 4 năm 2016 do Phó Viện trưởng Trương Sỹ Vinh chủ trì (nhận ủy quyền của Viện trưởng do bận công tác). Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 3/2016, dự kiến công tác tháng 4/2016; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Chủ trì cuộc họp kết luận về kết quả công tác tháng 3/2016 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2016, như sau:
A. Kết quả công tác tháng 3/2016
    Trong tháng 3/2016, Viện đã tích cực, tập trung xúc tiến, thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, nổi bật là đã báo cáo Hội đồng thẩm định đề án Quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà; phối hợp với Điện Biên tổ chức phổ biến, công bố đề án Quy hoạch khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ, đặc biệt là tổ chức hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Điện Biên; đồng thời tổ chức khảo sát thực địa thực hiện Đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Tân Trào. Công tác giám sát thực thi giờ giấc, nội quy của cơ quan, đơn vị tiếp tục được duy trì để nâng cao tính tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân với cơ quan, đơn vị.
B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2016
1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch
    1.1. Các đề án quy hoạch được giao:
    – Chủ trì nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án “QHTTPT Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo góp ý của Hội đồng thẩm định, xong trước ngày 08/4; Phòng Tổ chức, Hành chính hoàn tất các thủ tục trình lãnh đạo Tổng cục Du lịch, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
    – Chủ trì nhiệm vụ Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” hoàn thiện báo cáo tổng hợp, xong trước ngày 08/4; Phòng Tổ chức, Hành chính hoàn tất các thủ tục báo cáo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, trình Bộ VHTTDL ký công văn xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương liên quan.
    – Ký hợp đồng chuyên môn, thực hiện viết chuyên đề thuộc Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030” .
1.2. Các đề án/dự án quy hoạch với các địa phương
    – Thu thập, tổng hợp ý kiến của Bộ VHTTDL, các Bộ ngành liên quan góp ý cho Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”.
    – Thường xuyên liên hệ địa phương, thực hiện báo cáo Hội đồng thẩm định khi có yêu cầu thuộc Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
    – Chủ trì nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo và các chuyên gia của Viện trước ngày 08/4; tiếp thu hoàn thiện gửi báo cáo xin ý kiến các sở, ngành thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Dự án trong tháng 4/2016.
    – Chủ trì các dự án: “Điều chỉnh QHPTDL Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và dự án “QHTTPTDL tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” hoàn thiện báo cáo theo ý kiến địa phương trình phê duyệt.
    – Các cá nhân, đơn vị được phân công thúc đẩy các dự án với Ninh Bình, Ba Vì-Suối Hai (Hà Nội), tiếp tục liên hệ, báo cáo Lãnh đạo Viện hoàn thiện theo yêu cầu.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
    – Khẩn trương phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Bộ 2016-2017 và nhiệm vụ về Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2016-2017 theo hợp đồng đã ký.
    – Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ môi trường “Xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá đạt chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch”.
– Phòng KH, TC phối hợp với Phòng QLKH&HTQT theo dõi việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2016 và đôn đốc đăng ký thực hiện nhiệm vụ thường xuyên năm 2017.
3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch
    Phòng Kế hoạch, Tài chính hoàn thiện đề cương, dự toán 04 nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch báo cáo Lãnh đạo Viện, trình Tổng cục Du lịch phê duyệt trước 08/4/2016.
4. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
    – Tiếp tục triển khai, sắp xếp tổ chức, tuyển dụng nhân sự theo đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP đã được phê duyệt.
    – Tiếp tục liên hệ Vụ TCCB (Tổng cục Du lịch) về dự thảo quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn và Đào tạo du lịch và triển khai các bước theo kế hoạch được duyệt.
    – Xét nâng lương đợt 1/2016.
    – Tiếp tục kiểm soát việc thực hiện giờ giấc, nội quy, quy định của cơ quan.
    – Hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản năm 2015.
    – Báo cáo Vụ Kế hoạch, Tài chính về quyết toán tài chính năm 2015.
    – Xây dựng dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ.
    – Ban hành kế hoạch công tác năm 2016 của Viện và các đơn vị thuộc Viện và tổ chức triển khai thực hiện.
5. Các công việc khác
    – Tiếp tục tham gia sửa đổi, bổ sung Luật du lịch (sửa đổi) theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.
    – Phòng QLKH&HTQT:
    + Hoàn thiện Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ, báo cáo lãnh đạo Viện phê duyệt trong tháng 4/2016;
    + Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc họp lần thứ 1, Hội đồng khoa học Viện 2016 (11/4-15/4/2016).
    – Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch Bình Định (03/4/2016); tập huấn công tác tài chính tại Nha Trang từ 06-08/4; và chuẩn bị tham gia các hội thảo tại Hội chợ VITM 2016…
    – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bộ, Tổng cục giao.
    Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
    Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo./.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *