Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 4/2013

  Ngày 03 tháng 4 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 4 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi nghe kiểm điểm công tác tháng 3, dự kiến công tác tháng 4/2013 và kế hoạch công tác năm 2013 của Viện; các ý kiến thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2013, như sau:

  1. Các nhiệm vụ đề án, quy hoạch:
  – Yêu cầu Phòng TC-HC phối hợp với các chủ nhiệm, đơn vị liên quan hoàn tất các công việc báo cáo Hội đồng thẩm định 03 đề án quy hoạch vùng; thúc đẩy phê duyệt đề cương, dự toán 05 nhiệm vụ quy hoạch năm 2013; hoàn chỉnh kế hoạch và tổ chức phổ biến “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” tại hội chợ quốc tế Hà Nội 2013”;
  – Thư ký Ban chỉ đạo (chị Thơ) bám sát, thúc đẩy việc phê duyệt 03 đề án phát triển du lịch chuyển tiếp từ năm 2009.
  2. Công tác nghiên cứu khoa học:
  – Các đề tài NCKH cấp Bộ: Yêu cầu chủ trì các đề tài thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;
  – Các đề tài NCKH cấp cơ sở: Đề nghị HĐKH khẩn trương hoàn thành lựa chọn đề tài (chú ý nội dung thiết thực cho hoạt động của Viện); các chủ trì nhanh chóng xây dựng kế hoạch trình phê duyệt và triển khai thực hiện.
       3. Để phục vụ báo cáo dự án với Tây Ban Nha: Yêu cầu chủ trì các nhiệm vụ khẩn trương nộp báo cáo và hoàn tất thanh quyết toán theo quy định.
       4. Công tác quy hoạch với các địa phương: Thúc đẩy việc thanh, quyết toán công việc đã hoàn thành; thúc đẩy các công việc đang thực hiện theo tiến độ, chú ý một số dự án liên quan Lai Châu, Ninh Thuận, Sơn La…
       5. Công tác TC-HC và Kế toán:
  – Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy, nhân sự theo Quyết định 635/QĐ-TCDL, theo đó, các phòng khẩn trương hoàn thành dự thảo chức danh công tác và một số nội dung yêu cầu liên quan, xong trước 15/4/2013;
  – Tổ chức tiếp nhận và quản lý, phân bổ trang thiết bị từ dự án EU; thúc đẩy việc thanh lý tài sản theo quy định;
  – Hoàn thành phân công thực hiện 05 quy hoạch năm 2013 và phê duyệt kế hoạch chi tiết công tác năm 2013 của Viện, của các đơn vị thuộc Viện;
  – Phòng Kế toán rà soát đôn đốc các đơn vị, cá nhân (chủ trì nhiệm vụ) hoàn tất các chứng từ, thủ tục để thanh quyết toán các nhiệm vụ đã hoàn thành năm tài chính  2012.
  Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

  Viện trưởng yêu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

      TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *