Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 2/2010

  Hà nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

THÔNG BÁO GIAO BAN

(tháng 02/2010)

 

Ngày 08 tháng 02 năm 2010, Viện NCPT Du lịch đã tổ chức họp giao ban tháng với những nội dung trọng tâm thống nhất triển khai trong tháng 02 năm 2010 như sau:

1. Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2010

Giao phòng Tổ chức-Hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2010 cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch được biết và thực hiện, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: thời gian nghỉ Tết; lịch khai xuân tại Viện; phân công cán bộ trực Tết và các nội dung khác liên quan.

2. Kế hoạch công tác năm 2010 của Viện

Giao phòng Tổ chức-Hành chính rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Kế hoạch công tác năm 2010 theo ý kiến kết luận của Viện trưởng tại cuộc họp, trình Viện trưởng phê duyệt. Trên cơ sở Kế hoạch chung được phê duyệt, các đơn vị thuộc Viện hoàn thiện kế hoạch công tác cụ thể của đơn vị mình trình Viện trưởng xem xét, quyết định.

3. Các công việc khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch.

Căn cứ Thông báo này, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, trưởng các Ban chuyên môn chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương./.

 

 

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Phạm Đình Thuấn

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *