Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 10/2012

  THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN VIỆN
  (Tháng 10/2012)
   

  Ngày 28 tháng 9 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 10 năm 2012 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Theo thành phần, vắng PVT. Hoa đi tham dự hội thảo tại Tuyên Quang. Sau khi nghe Phòng Tổ chức Hành chính báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác tháng 9, dự kiến kế hoạch công tác tháng 10/2012 và các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
  Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2012:
  1. Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”: Thư ký Ban chỉ đạo phối hợp với cán bộ liên quan khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và chủ trì nhiệm vụ ĐMC Quy hoạch chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của HĐ Thẩm định để trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt, đồng thời hoàn thành các thủ tục thanh, quyết toán.
  2. Các đề án Quy hoạch phát triển du lịch vùng: Yêu cầu chủ nhiệm các đề án tiếp thu ý kiến tại Hội thảo Viện tháng 9/2012 chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo Tổng cục ngày 15/10 và Hội thảo của các vùng tại các tỉnh trong tháng 10/2012. Phòng QH-PTDL phối hợp các chủ nhiệm, các đơn vị xây dựng kế hoạch, tính toán kinh phí cụ thể cho từng hội thảo tại các tỉnh thuộc 3 quy hoạch vùng, báo cáo lãnh đạo Viện xem xét, sớm có văn bản để Viện đề nghị EU hỗ trợ một phần kinh phí.
  3. Đề án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc”: Yêu cầu chủ nhiệm Đề án chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
  4. Đề án thác Bản Giốc: Giao anh Hiền lập báo cáo làm rõ tình hình điều chỉnh đề án, báo cáo Tổng cục, Bộ xem xét, quyết định.
  5. Về công tác NCKH: Chủ trì đề tài “Thống kê du lịch nội địa” hoàn tất các nội dung yêu cầu, tổ chức hội thảo trước 15/10/2012 tại Viện; các thành viên thực hiện đề tài “Nghiên cứu du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam” thúc đẩy công việc theo nội dung, tiến độ đã thống nhất tại cuộc họp tại Viện ngày 27/9/2012.
  6. Về nhiệm vụ Tài nguyên-Môi trường: Yêu cầu Phòng TN-MT tham khảo một số chương trình, kế hoạch của Bộ để hoàn thiện báo cáo Bộ “Chương trình điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”; yêu cầu chủ nhiệm nhiệm vụ “Đánh giá cụ thể ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch” xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện.
  7. Về dự án với TBN và EU: Đề nghị PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa chỉ đạo sát sao việc thực hiện 03 nhiệm vụ với TBN theo yêu cầu của Ban quản lý dự án Tổng cục Du lịch; Phòng ĐT-HTQT phối hợp với các bộ phận liên quan chuẩn bị tổ chức khóa tập huấn do chuyên gia EU hướng dẫn, dự kiến trong 3 ngày sau khi tiếp nhận chuyên gia 15/10/2012. Giao chị Thơ phối hợp trong quá trình làm việc với chuyên gia EU.
  8. Về các dự án QHPT du lịch với các địa phương: Yêu cầu các chủ nhiệm hoàn tất công việc, tiến tới phê duyệt các dự án Cao Bằng, Hà Tĩnh, Bạc Liêu; thúc đẩy tiến độ dự án Ninh Thuận; bám sát tình hình dự án Hưng Yên, Thanh Hóa; xem xét xây dựng đề cương, dự toán mới với Lý Sơn; giao Phòng TC-HC lập kế hoạch khảo sát Sơn La (dự tính ngày 13 và 14/10/2012) và phối hợp với Phòng QH-PTDL đề xuất chủ nhiệm dự án Quảng Ngãi, Tây Ninh.
  9. Công tác TCCB: Hoàn thiện báo cáo phương án bố trí nhân sự chủ chốt theo đề án mới trình Tổng cục Du lịch phê duyệt.
  10. Công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện: Phòng TT-KH-CN chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện dự toán kinh phí hoạt động TTKHCN 2012 theo ý kiến của lãnh đạo Viện liên quan đến xây dựng kỷ yếu và video clip “Viện NCPT Du lịch 20 năm xây dựng và phát triển” để báo cáo Viện trưởng trình Tổng cục phê duyệt; các công việc khác, yêu cầu các bộ phận, ông bà được phân công chủ động theo kế hoạch.
  11. Về xây dựng đề án theo NĐ 115: PVT. Trương Sỹ Vinh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng đề án trình cấp thẩm quyền trong năm 2012.
  12. Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện.
  Viện trưởng yêu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
   
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *