Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 1/2015

    Ngày 06 tháng 01 năm 2015, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 01 năm 2015 do Phó Tổng cục trưởng, kiêm Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 12/2014, dự kiến công tác tháng 01/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 12/2014 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2015, như sau:
   A. Kết quả công tác tháng 12/2014
Trong tháng 12/2014, Viện đã đạt được nhiều kết quả tốt. Một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành: Tham gia xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới (đã được ban hành); 02 đề án quy hoạch vùng và 02 đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt; hoàn thành tổ chức phổ biến, triển khai 02 quy hoạch vùng (phê duyệt từ năm 2013).
   B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2015
   1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch
    1.1. Các đề án quy hoạch được giao:
  – Hoàn thiện báo cáo tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành và địa phương về đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, tỉnh Điện Biên báo cáo Tổng cục Du lịch trình Bộ tổ chức thẩm định.
  – Hoàn thiện báo cáo, xây dựng kế hoạch tổ chức xin ý kiến địa phương và Tổng cục Du lịch về đề án quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
  – Xây dựng kế hoạch phổ biến triển khai 02 quy hoạch vùng (vùng Đông Nam Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ) và quy hoạch khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Tây Ninh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
  – Hoàn thành đề cương, dự toán 05 đề án quy hoạch năm 2015 trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.
   1.2. Các dự án quy hoạch địa phương:
  – Chủ động thực hiện các dự án: Quảng Trị, Bình Định, Bắc Kạn …..và hoàn tất chuyên môn các dự án khác.
  – Hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng với các dự án: Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Bà Rịa-Vũng Tàu…
    2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường
  Hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở sở đề tài NCKH 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”, báo cáo Bộ đề nghị nghiệm thu trong tháng 01/2015.

    3. Chương trình hành động quốc gia về du lịch
  – Nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch”.
  – Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiệm thu đề án phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long.
  – Hoàn chỉnh Tài liệu hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển du lịch để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Du lịch.

    4. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính
  – Xây dựng kế hoạch 2015 của các đơn vị, Viện.
  – Chuẩn bị Lễ tổng kết 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 (dự kiến ngày 06/02/2015), Phòng QLKH&HTQT lập kế hoạch gặp mặt các đối tác; Phòng TC-HC lập kế hoạch gặp mặt cán bộ hưu trí và các công việc chuẩn bị đón tết nguyên đán.
  – Phòng Kế toán tiếp tục kiểm tra rà soát, làm công văn đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục tài chính năm 2014 và chủ động hoàn thiện các thủ tục chuyển kinh phí (nếu có) xong trước ngày 20/01/2015.
  – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
  Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

  Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC thông báo./.

 

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *