Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Quyết định số 269/QĐ-TCDL ngày 21/5/2019 của Tổng cục Du lịch về việc “Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục Du lịch”

    Quyết định số 269/QĐ-TCDL ngày 21/5/2019 của Tổng cục Du lịch về việc “Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục Du lịch”.
    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục