Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
  • EnglishEnglish
  • Quyết định số 326/QĐ-TCDL ngày 30/5/2019 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành “Kế hoạch triển khai Quyết định số 1217/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

    Quyết định số 326/QĐ-TCDL ngày 30/5/2019 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1217/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030”
    Download tại file đính kèm!

    Bài cùng chuyên mục