Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khách du lịch nội địa năm 2021

  Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng
  Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
  Lượt khách 7.500 2.000 7.000 9.000 3.500 1.500 500 200 300 750 2.500 5.250 40.000
  Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
  Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 3.900 1.000 3.600 4.600 1.800 900 300 0 0 100 700 2.100 19.000
  Khách tham quan trong ngày 3.600 1.000 3.400 4.400 1.700 600 200 200 300 650 1.800 3.150 21.000

  Nguồn: Tổng cục Du lịch

  Bài cùng chuyên mục