Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khách du lịch nội địa năm 2021

Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
Lượt khách 7.500 2.000 7.000 9.000 3.500 1.500 500 200 300 750 2.500 5.250 40.000
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 3.900 1.000 3.600 4.600 1.800 900 300 0 0 100 700 2.100 19.000
Khách tham quan trong ngày 3.600 1.000 3.400 4.400 1.700 600 200 200 300 650 1.800 3.150 21.000

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Bài cùng chuyên mục