Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khách du lịch nội địa đến tháng 11 năm 2022

Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tổng
Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
Lượt khách 8.000 9.600 8.500 10.500 12.000 12.200 11.000 8.000 7.000 5.000 4.500 96.300
Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
Khách tham quan trong ngày 2.400 3.600 2.900 4.200 3.800 3.900 3.800 2.700 2.400 1.700 1.500 32.900
Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 5.600 6.000 5.600 6.300 8.200 8.300 7.200 5.300 4.600 3.300 3.000 63.400

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Bài cùng chuyên mục