Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Khách du lịch nội địa đến tháng 11 năm 2022

  Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tổng
  Số lượt khách du lịch nội địa (Nghìn lượt người)
  Lượt khách 8.000 9.600 8.500 10.500 12.000 12.200 11.000 8.000 7.000 5.000 4.500 96.300
  Phân theo nhóm khách (Nghìn lượt người)
  Khách tham quan trong ngày 2.400 3.600 2.900 4.200 3.800 3.900 3.800 2.700 2.400 1.700 1.500 32.900
  Khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú 5.600 6.000 5.600 6.300 8.200 8.300 7.200 5.300 4.600 3.300 3.000 63.400

  Nguồn: Tổng cục Du lịch

  Bài cùng chuyên mục