Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2021

 

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 12/2021
(Lượt khách)

12 tháng năm 2021
(Lượt khách)

Tháng 12 so với tháng trước
(%)

Tháng 12/2021 so với tháng 12/2020
(%)

12 tháng 2021 so với cùng kỳ năm trước
(%)

Tổng số

3.100

3.500

775,0  

0,1

Nguồn: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống kê

Bài cùng chuyên mục