Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 6/2015

    Ngày 02 tháng 6 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 6 năm 2015 do Phó Tổng cục trưởng, kiêm Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 5/2015, dự kiến công tác tháng 6/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 5/2014 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015, như sau:

A. Kết quả công tác tháng 5/2015

Tháng 5/2015, các công việc chính được xúc tiến triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện, chủ động và nỗ lực của các chủ trì đã thúc đẩy các nhiệm vụ hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học còn chậm tiến độ.

B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2015

1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

– Theo dõi tình hình phê duyệt đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, tỉnh Điện Biên.

– Tiếp thu, hoàn thiện báo cáo theo ý kiến các sở, ngành TP. Đà Nẵng đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

– Phối hợp, hỗ trợ Tây Ninh trong việc công bố, phổ biến quy hoạch khu DLQG Núi Bà Đen tại Tây Ninh (dự kiến 19-20/6/2015).

– Tổ chức triển khai quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán; tham gia đấu thầu 03 đề án Quy hoạch khu theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch.

1.2. Các dự án quy hoạch địa phương:

      – Chủ động thực hiện các dự án: Quảng Trị, Bình Định, Bắc Kạn, Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Bà Rịa-Vũng Tàu …..và hoàn tất chuyên môn các dự án khác.

      – Hoàn tất thanh quyết toán dự án Cần Thơ và một số dự án khác.

2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

– Phòng QLKH&HTQT hoàn thiện báo cáo theo góp ý, đề nghị Bộ tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.

– Xem xét, phê duyệt nội dung thuyết minh 05 đề tài NCKH cấp cơ sở và tổ chức triển khai thực hiện.

– Phòng QLKH&HTQT khẩn trương xây dựng đề cương, dự toán nhiệm vụ Tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch trình Tổng cục Du lịch phê duyệt, triển khai trong tháng 7/2015.

3. Chương trình hành động quốc gia về du lịch

– Hoàn thiện đề cương, dự toán các nhiệm vụ năm 2015 trình Tổng cục Du lịch phê duyệt để tổ chức thực hiện.

– Các đơn vị, cá nhân được giao thực hiện Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới” và Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch Xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015” khẩn trương hoàn tất các nội dung, thủ tục tổ chức theo kế hoạch đã duyệt.

– Tiếp tục bám sát, thực hiện cẩm nang Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển du lịch.

4. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

      – Đôn đốc các đơn vị hoàn thành xây dựng đề cương, dự toán các nhiệm vụ thường xuyên năm 2015 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

      – Đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện xây dựng đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo NĐ-115 của Chính phủ.

      – Duy trì kiểm tra, kiểm soát; duy tu, bảo dưỡng; thay thế, sửa chữa các trang thiết bị đảm bảo an toàn an ninh cơ quan.

      – Chuẩn bị một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ.

      – Bám sát, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.

5. Các nhiệm vụ khác

      – Tham gia Hội thảo do EU tổ chức về quy hoạch du lịch tại K/s Hòa Bình vào ngày 10/6/2015.

      – Tham gia Hội thảo tại Quảng Ninh, Quảng Bình; các nhiệm vụ với dự án EU và Hàn Quốc theo kế hoạch.

      – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

      Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

      Lãnh đạo Viện được phân công, chỉ đạo các trưởng đơn vị triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng thông báo.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *