Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 5/2015

   Ngày 04 tháng 5 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 5 năm 2015 do Phó Tổng cục trưởng, kiêm Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 4/2015, dự kiến công tác tháng 5/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 4/2014 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015, như sau:

   A. Kết quả công tác tháng 4/2015

   Tháng 4/2015, nhìn chung các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ với địa phương được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Các đơn vị, cá nhân đã chủ động, tích cực trong thực hiện công việc.

   B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2015

   1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

   1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

   – Trình Thủ tướng Chính phủ đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, tỉnh Điện Biên.
   – Báo cáo xin ý kiến các sở, ngành Đà Nẵng đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
   – Tổ chức công bố, phổ biến 02 quy hoạch vùng: vùng Đông Nam Bộ tại TP. Hồ Chí Minh và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tại TP. Đà Nẵng trong tháng 5/2016 và phối hợp, hỗ trợ Tây Ninh trong việc công bố, phổ biến quy hoạch khu DLQG Núi Bà Đen tại Tây Ninh trong tháng 6/2015.
   – Hoàn thiện nội dung đề cương 04 quy hoạch năm 2015 theo ý kiến các Bộ, ngành, địa phương trình Tổng cục Du lịch quyết định.

   1.2. Các dự án quy hoạch địa phương:

   – Chủ động thực hiện các dự án: Quảng Trị, Bình Định, Bắc Kạn …..và hoàn tất chuyên môn các dự án khác.
   – Ký hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện các dự án: Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Bà Rịa-Vũng Tàu…

   2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

   – Phòng QLKH&HTQT hoàn thiện báo cáo theo góp ý, đề nghị Bộ tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.
   – Xem xét, phê duyệt nội dung thuyết minh 05 đề tài NCKH cấp cơ sở và tổ chức triển khai thực hiện.
   – Đăng ký nhiệm vụ KHCN&MT năm 2016-2017 và xây dựng dự án tăng cường năng lực, tăng cường trang thiết bị theo kế hoạch.

   3. Chương trình hành động quốc gia về du lịch

   – Phòng TC-HC tham mưu Lãnh đạo Viện ra quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị cá nhân, đôn đốc các đơn vị, cá nhân hoàn thiện thuyết minh và dự toán trình Tổng cục Du lịch phê duyệt để tổ chức thực hiện.
   – Đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ “Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch Hậu Giang” khẩn trương trình kế hoạch đi khảo sát trước theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.
   – Tiếp tục bám sát, thực hiện cẩm nang Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển du lịch.

   4. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

   – Hoàn tất các thủ tục tuyển dụng lao động và sắp xếp, cung cấp các trang thiết bị làm việc.
   – Xét nâng lương đợt 1/2015.
   – Đôn đốc các đơn vị hoàn thành xây dựng đề cương, dự toán các nhiệm vụ thường xuyên năm 2015 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
   – Đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện xây dựng đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo NĐ-115 của Chính phủ.
   – Duy trì kiểm tra, kiểm soát; duy tu, bảo dưỡng; thay thế, sửa chữa các trang thiết bị đảm bảo an toàn an ninh cơ quan.
   – Báo cáo quyết toán tài chính 2014 (dự kiến từ 25/5 đến 05/6/2015).

   5. Các nhiệm vụ khác

   – Tham gia Chương trình tập huấn của dự án EU về quy hoạch khu du lịch.
   – Tham gia nhiệm vụ với dự án EU và Hàn Quốc theo kế hoạch.
   – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
   Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
   Lãnh đạo Viện được phân công, chỉ đạo các trưởng đơn vị triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ.

   Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng thông báo.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *