Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban (tháng 2 – 2011)

 

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH
 


Số:  24  /TB-VDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
 


Hà Nội, ngày 15  tháng 02  năm 2011
 
THÔNG BÁO GIAO BAN
(Tháng 02/2011)
 
Ngày 11 tháng 02 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 01/2011, xác định công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 02/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
 
Các công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 2/2011
1. Kế hoạch công tác năm 2011 của các đơn vị: yêu cầu đơn vị nào chưa thực hiện theo Công văn số: 09/VDL-TCHC ngày 19/01/2011 về việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2011 thì khẩn trương hoàn tất xong trước ngày 19/02/2011.
2. Các đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển du lịch:
2.1 Thư ký Đề án Chiến lược bám sát tình hình, liên hệ Vụ Văn xã (VPCP) chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo  trình Thủ tướng Chính phủ.
 
2.2 Thư ký Đề án Cộng đồng cùng với chủ nhiệm đề án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đóng góp của các Bộ, địa phương (lần 2) để trình Thủ tướng Chính phủ.
 
2.3 Phân công phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chủ trì, tổng hợp các đề xuất chính sách mang tính đột phá với ngành Du lịch báo cáo TCDL, Bộ trình Ban chấp hành Trung ương Đảng.
 
2.4 Đề án Quy hoạch tổng thể:
– Yêu cầu BCM hoàn thiện các công việc chuẩn bị cho Hội thảo tổ chức tại Khách sạn La Thành ngày 28/02; phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chủ trì việc hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn 1995-2010;
– Giao bà Đỗ Thanh Hoa lập kế hoạch khảo sát nước ngoài để trình cấp thẩm quyền phê duyệt;
– Giao ông Võ Quế-Trưởng Ban chuyên môn nhiệm vụ ĐMC liên hệ, xếp lịch để LĐ Viện và BCM làm việc với các chuyên gia ngoài Viện để khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch;
 
2.5 Chủ nhiệm nhiệm vụ “Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu..” khẩn trương hoàn thành các phần công việc để báo cáo nghiệm thu trong tháng 3/2011;
 
2.6 Chủ trì Đề án Thác Bản Giốc hoàn thiện báo cáo tổng hợp để báo cáo nghiệm thu trong tháng 3/2011;
 
2.7 Chủ nhiệm Dự án du lịch Sinh thái khẩn trương đôn đốc thực hiện công việc theo kế hoạch và sớm hoàn thành kế hoạch khảo sát nước ngoài;
 
2.8 Giao ông Trương Sỹ Vinh liên hệ, phối hợp với Sở VHTTDL Hoà Bình chuẩn bị tổ chức Hội thảo; Bà Đỗ Cẩm Thơ chuẩn bị các phần công việc để tổ chức Hội thảo tại Bình Thuận trong tháng 3/2011;
 
2.9 Chủ trì nhiệm vụ Xây dựng tiêu chí…khẩn trương hoàn tất thủ tục trình duyệt, tài chính và phân công triển khai.
3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:
– Đề tài “Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu..” và “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch..” các chủ trì đề tài hoàn thành các phần công việc để báo cáo nghiệm thu trong tháng 3/2011;
– Phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện 02 đề tài cấp cơ sở năm 2011; các chủ trì 03 đề tài còn lại hoàn thành đề cương, dự toán báo cáo Hội đồng xem xét để trình phê duyệt trong tháng 3/2011.
4. Thông tin và Đào tạo-hợp tác Quốc tế :
– Đề xuất nội dung chi tiết làm bản tin và củng cố trang web; củng cố thư viện;
– Nhóm thực hiện nhiệm vụ JICA tổ chức Hội thảo tại Quảng Ninh vào cuối tháng 2, chuẩn bị xây dựng báo cáo tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ trên trong tháng 3/2011;
– Liên hệ với Vụ Hợp tác Quốc tế về Dự án Tây Ban Nha; liên hệ với Học viện Mêkông để ký đề xuất hợp tác;
– Chuẩn bị dữ liệu để xây dựng mô hình đào tạo tại Viện.
5. Quy hoạch với các địa phương
– Ban chuyên môn Quy hoạch Hà Nội khẩn trương thực hiện đáp ứng tiến độ theo kế hoạch;
– Ban chuyên môn thực hiện quy hoạch Quảng Ninh Chuẩn bị báo cáo vào ngày 22/02 tại Quảng Ninh; đề nghị phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chỉ đạo khẩn trương việc này;
– Hoàn thiện về mặt tài chính và thực hiện chuyên môn của các dự án với các địa phương theo kế hoạch;
– Phòng Quy hoạch chuẩn bị đề cương quy hoạch Phú Quốc, Đồng bằng Sông Hồng và duyên hải Đông Bắc.
6. Công tác tổ chức-Hành chính và tài chính
– Phòng TC-HC lên phương án nhân sự kiện toàn bộ máy hoạt động của Viện (Trung tâm, tuyển dụng viên chức, bổ sung nhân sự..);
– Đôn đốc hoàn thiện công việc cải tạo Trụ sở;
– Quyết toán tài chính năm 2010;
– Chuyển kinh phí thực hiện năm 2011; bám sát 12 dự án;
Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo./.
 
 

 

 
TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Đình Thuấn

 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *