Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 11/2015

      Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 11 năm 2015 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 10/2015, dự kiến công tác tháng 11/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 10/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015, như sau:

A. Kết quả công tác tháng 10/2015

Trong tháng 10/2015, Viện đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, cá nhân (đặc biệt là chủ trì các nhiệm vụ) đã quyết liệt triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao (tổ chức khảo sát, ký kết hợp đồng chuyên môn…). Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân chưa tốt, nên tiến độ một số nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đề ra.

B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2015

1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

– Hoàn tất các công việc chuyên môn, in ấn phục vụ công bố, phổ biến quy hoạch theo kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên về Đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

– Tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương cho ý kiến; hoàn thành tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung ý kiến các Bộ, ngành và địa phương Đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo Bộ tổ chức thẩm định.

– Thực hiện các công việc chuyên môn theo kế hoạch Đề án QHTTPT du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

– Tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia 05 đề tài NCKH cấp cơ sở.

– Bám sát Vụ KHCNMT (Bộ) về việc phê duyệt nhiệm vụ Tổ chức tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch; tổ chức triển khai sau khi nhiệm vụ được Bộ phê duyệt.

– Tổ chức Đoàn công tác Thái Lan từ 17-20/11/2015 thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2015.

Thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch được duyệt của Nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ.

– Triển khai các hợp đồng và bắt đầu nghiên cứu Nhiệm vụ thu thập, phân tích các chính sách ban hành của Nhà nước và các địa phương có liên quan đến du lịch.

– Hoàn thành thuyết minh 2 đề tài đăng ký 2016 gửi Vụ KHCNMT theo yêu cầu: Đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc”, và đề tài “Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập ASEAN”.

3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị phổ biến bộ Tài liệu “Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch” theo nội dung Bộ VHTTDL đã duyệt.

– Thực hiện các chuyên đề, xây dựng điều tra XHH, tổ chức hội thảo nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Hồng”.

– Mở lớp tập huấn, triển khai mua bán thiết bị tại Hậu Giang (từ 03-06/11/2015) thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch Hậu Giang”.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức khảo sát 7 vùng du lịch và Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam”.

– Tổ chức tọa đàm lần 1 và hội thảo tại Hà Nội, nhiệm vụ “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

– Tổ chức khảo sát đợt 2 tại Đông Bắc (từ 04-09/11/2015) và tọa đàm xin ý kiến chuyên gia, hội thảo tại Hà Nội vào cuối tháng 11 thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng miền núi phía Bắc”.

– Hoàn thành thanh quyết toán 2 Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới” và, “Tổ chức Hội thảo liên kết phát triển du lịch Xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015”.

4. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương

– Chuẩn bị thủ tục báo cáo theo yêu cầu địa phương dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

– Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Sở VHTTDL Bắc Kạn để tiếp tục gửi xin ý kiến của các Sở, ngành của Bắc Kạn, dự án QHTTPT du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

– Ký hợp đồng chuyên môn, triển khai thực hiện, dự án QHTTPT du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

– Tiếp tục bám sát, báo cáo thẩm định khi có yêu cầu của địa phương các dự án với Quảng Trị, Bình Định.

5. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính

– Bám sát Vụ TCCB (Tổng cục Du lịch) về dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện NCPT Du lịch và dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện NCPT Du lịch theo Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115 đã trình Tổng cục Du lịch.

– Triển khai, sắp xếp tổ chức, tuyển dụng nhân sự theo đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP đã được phê duyệt.

– Ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn.

– Ban hành quyết định nâng lương đợt 2/2015.

– Phòng TC-HC phối hợp với Phòng QLKH&HTQT xây dựng kế hoạch, triển khai in ấn “Tờ gấp” và các ấn phẩm, quà tặng.

– Triển khai thực hiện theo kế hoạch công tác và kế hoạch năm 2015.

6. Các công việc khác

– Tiếp tục tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch (sửa đổi) theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.

– Chuẩn bị nội dung báo cáo Bộ VHTTDL về tiến độ triển khai các nhiệm vụ năm 2015.

– Phòng QLKH&HTQT liên hệ với địa phương, chuẩn bị các nội dung tham gia hội thảo tại Nghệ An từ 04-05/2015; và, hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động KHCN của Viện.

– Tham gia Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch, dự Hội chợ CITM và làm việc với Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc từ 11-14/11/2015.

      Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo./.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *