Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 10/2014

   Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 10 năm 2014 do Phó Tổng cục trưởng, kiêm Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 9, dự kiến công tác tháng 10/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2014, như sau:

   1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

   1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

   a. 05 Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 2013-2014:

   – Chủ nhiệm đề án QHTTPTDL vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo và giải trình theo ý kiến của 9 Bộ, ngành và 7 tỉnh vùng DHNTB, 5 tỉnh vùng ĐNB, xong trong ngày thứ Ba (07/10) để trình Bộ VHTTDL tổ chức thẩm định theo quy định.

  – Phòng TC-HC phối hợp với chủ nhiệm Đề án QHTTPT khu DLQG núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh và khu DLQG Điện Biên Phủ-Pá Khoang, tỉnh Điện Biên hoàn thành báo cáo Tổng cục Du lịch, trình Bộ ký công văn xin ý kiến các Bộ, ngành và thành lập Hội đồng thẩm định 03 đề án quy hoạch Khu du lịch quốc gia.

   – Chủ nhiệm Đề án QHTTPT Khu DLQG Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Tổng cục Du lịch.

   b. Việc phổ biến và triển khai các đề án Quy hoạch:

   – Phòng TC-HC hoàn thành chuyển tài liệu 02 đề án quy hoạch vùng (vùng Bắc Trung Bộ; vùng Tây nguyên) đến các Sở, ban ngành địa phương liên quan.

  – Hoàn thiện kế hoạch (thay đổi thời gian, địa điểm phổ biến….) trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai, phổ biến 02 đề án quy hoạch vùng (vùng Bắc Trung Bộ; vùng Tây nguyên) và Đề án Phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020.

   – Chủ trì đề án Biển đảo chuẩn bị tài liệu, dữ liệu phục vụ tại triển lãm về biển, đảo vào tháng 11/2014.

   1.2. Các dự án quy hoạch địa phương:

   – Chủ nhiệm dự án Mộc Châu, Sơn La khẩn trương hoàn thiện báo cáo theo góp ý của Hội đồng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch; làm việc với Sơn La chuẩn bị tổ chức công bố ngay sau khi Đề án được phê duyệt.

   – Chủ nhiệm các dự án chủ động bám sát, thực hiện các dự án: Sơn La (02 dự án), Quảng Trị, Bình Định, Hồ Núi Cốc, Bắc Kạn, Ba Vì, Bà Rịa-Vũng Tàu…Xúc tiến dự án mới như Sầm Sơn,…

   2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

   – Nghiệm thu cấp Bộ, đề tài NCKH cấp Bộ năm 2013 “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.

   – Tọa đàm trao đổi về hệ thống tiêu chí đánh giá thương hiệu thuộc đề tài NCKH 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”

   – Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT:

   + Bám sát, thúc đẩy tiến độ các đề tài NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở.

   + Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ Thông tin-Khoa học-Công nghệ năm 2014.

   + Hoàn thành các thủ tục, kết thúc nhiệm vụ với ILO; triển khai các nhiệm vụ với Hàn Quốc.

   3. Đề nghị PVT. Phạm Trung Lương tiếp tục bám sát tình hình phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

   4. Chương trình hành động quốc gia về du lịch

   – Trưởng nhóm các nhiệm vụ: “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo” khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, trình Tổng cục Du lịch nghiệm thu theo quy định.

   – Triển khai, thực hiện nhiệm vụ Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch.

   – Hoàn thành phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ:

   + Nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm Homestay và tổ chức phổ biến, chuyển giao cho các địa phương” (Phòng NCCSDL chủ trì).

   + Nhiệm vụ “Xây dựng cẩm nang về quy trình, nội dung lập quy hoạch phát triển du lịch vùng, tỉnh/thành phố, khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch và tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng liên quan” (Phòng QHPTDL chủ trì).

   5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

   – Hoàn thành nâng lương đợt 2/2014.

   – Thực hiện bình xét, thi đua khen thưởng năm 2014.

   – Giao PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị xây dựng đề án Tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Nghị định 115).

   – Phòng TC-HC tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định của cơ quan; phòng Kế toán đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán đảm bảo thời gian theo quy định.

   – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

   Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

   Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng xin thông báo./.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *