Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.
Download tại file đính kèm!

Bài cùng chuyên mục