Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 3/2016

  Ngày 02 tháng 3 năm 2016, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 3 năm 2016 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 01,02/2015, dự kiến công tác tháng 3/2016; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 01,02/2016 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016, như sau:
  A. Kết quả công tác tháng 01,02/2016
  Trong tháng 01,02/2016, Viện đã tích cực hoàn thành nghiệm thu, thanh quyết toán các nhiệm vụ năm 2015, cũng như hoàn thành các thủ tục tài chính năm 2015 theo kế hoạch; tổ chức tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và các công việc đón Tết Bính Thân năm 2016. Mặt khác Viện tiếp tục thúc đẩy các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt Viện đã tổ chức buổi báo cáo xin ý kiến các Sở, ban ngành địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” ngày 26/2/2016 tại TP. Cần Thơ.
  B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2016
  1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch
      1.1. Các đề án quy hoạch được giao:
  – Phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức phổ biến, công bố Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 13/3/2016 và Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên  ngày 14/3/2016 tại Điện Biên.
  – Báo cáo Hội đồng thẩm định Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 17/3/2016 tại Bộ VHTTDL.
  – Báo cáo Tổng cục Du lịch, trình Bộ VHTTDL ký công văn xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương liên quan Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.
  – Phê duyệt kế hoạch và tổ chức khảo sát thực địa Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”.

  1.2. Các đề án/dự án quy hoạch với các địa phương
  – Thu thập, tổng hợp ý kiến của Bộ VHTTDL, các Bộ ngành liên quan góp ý cho Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030”.
  – Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị báo cáo Hội đồng thẩm định theo yêu cầu của địa phương, Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
  – Báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo và các chuyên gia của Viện; tiếp thu hoàn thiện gửi báo cáo xin ý kiến các sở, ngành thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
  – Báo cáo cấp thẩm quyền địa phương dự án Bình Định ngày 09/3/2016; tiếp tục bám sát Dự án với Quảng Trị, báo cáo thẩm định khi có yêu cầu của địa phương.
  – Các cá nhân, đơn vị được phân công thúc đẩy các dự án với Ninh Bình, Ba Vì-Suối Hai (Hà Nội), tiếp tục bám sát, báo cáo Lãnh đạo Viện hoàn thiện theo yêu cầu.
  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
  – Bám sát Vụ KHCNMT (Bộ) hoàn thiện hợp đồng thực hiện 02 đề tài NCKH cấp Bộ 2016-2017 và 01 nhiệm vụ môi trường: Đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc” và đề tài “Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập ASEAN”; nhiệm vụ “Xây dựng tiêu chí và quy trình công nhận đạt chuẩn về môi trường trong các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch”.
  – Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện đề cương, dự toán các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng báo cáo Lãnh đạo Viện, trình Tổng cục Du lịch phê duyệt.
  3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch
      Các đơn vị, cá nhân được giao, khẩn trương hoàn thiện đề cương, dự toán 04 nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch báo cáo Lãnh đạo Viện, trình Tổng cục Du lịch phê duyệt.
  4. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
  – Tiếp tục triển khai, sắp xếp tổ chức, tuyển dụng nhân sự theo đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP đã được phê duyệt.

  – Tiếp tục kiểm soát việc thực hiện giờ giấc, nội quy, quy định của cơ quan.
  – Hoàn thành đăng ký thi đua năm 2016.
  – Hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản năm 2015.
  – Xây dựng dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ.
  – Ban hành kế hoạch công tác năm 2016 của Viện và các đơn vị thuộc Viện và tổ chức triển khai thực hiện.
  5. Các công việc khác
  – Tiếp tục tham gia sửa đổi, bổ sung Luật du lịch (sửa đổi) theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.
  – Cử 02 cán bộ tham gia đánh giá hiệu quả khóa đào tạo về du lịch sinh thái do JICA thực hiện tại Ba Bể, Bắc Kạn.
  – Phòng QLKH&HTQT nghiên cứu đề xuất ký kết hợp tác với AIT và gặp mặt các đối tác và chuyên gia đầu năm Bính Thân 2016.
  – Chuẩn bị tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch Bình Định (03/4/2016); Hội chợ VITM 2016…
  – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bộ, Tổng cục giao.
      Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo./.

  category

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *