Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quyết định số 265/QĐ-TCDL ngày 20/5/2019 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 01/02/2019 và QĐ số 1427/QĐ-BVHTTDL ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 265/QĐ-TCDL ngày 20/5/2019 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 486/QĐ-BVHTTDL ngày 01/02/2019 và QĐ số 1427/QĐ-BVHTTDL ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Download tại file đính kèm!

Bài cùng chuyên mục