Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy hoạch và phát triển sản phẩm

Viện NCPTDL khảo sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phục vụ nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá tác động của biến đổi khí…

   Biến đổi khí hậu (BĐKH) là hình thái biến động do các quy luật tự nhiên hoặc con người gây ra trong một khoảng thời gian ngắn với cường độ rất cao, có những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội nói chung, đến hoạt động phá…

26.07.2018

Phong Nha – Kẻ Bàng hướng đến mục tiêu thành khu Du lịch Quốc gia vào năm 2025

   Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (Khu DLQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 với mục tiêu đấu đến năm 2025, …

04.01.2018

Hội thảo “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng duyên hải Nam Trung Bộ”

   Ngày 29/11/2017, tại TP. Phan Thiết, Bình Thuận, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”, đây là…

06.12.2017

Khảo sát thực địa dự án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn…

   Triển khai thực hiện dự án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn và Viện …

05.12.2017

Hội thảo “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đông Nam Bộ”

   Ngày 30/11/2017, tại Khu Du lịch suối khoáng nóng Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng sản phẩm…

30.11.2017

Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm…

   Ngày 22/11/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồn…

23.11.2017