Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Quy hoạch và phát triển sản phẩm

  Khảo sát hiện trạng phát triển du lịch golf và hỗ trợ sinh kế cộng đồng dân cư ven biển tại một số tỉnh…

  Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Đoàn khảo sát kết hợp hai nhiệm vụ “Hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển du lịch” và “Phân tích, đánh giá thực trạng du lịch golf ở Việt Nam” tại một số tỉnh miền Nam (Thàn…

  29.07.2019

  Khảo sát đánh giá sự dịch chuyển thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang

  Triển khai Nhiệm vụ “Phân tích sự dịch chuyển thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang” thuộc Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch giao, từ ngày 16/7 đến ngày 21/7/2019, Viện …

  28.07.2019

  Báo cáo nghiệm thu đề án Phát triển du lịch thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

  Ngày 21/6/2019, tại thành phố Lạng Sơn, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã báo cáo nghiệm thu đề án Phát triển Du lịch thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự buổi làm việc có bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, ông Ho…

  24.06.2019

  Thẩm định cấp Bộ Dự án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

  Chiều 18/4, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì Hội nghị Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Dự án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo quyết địn…

  19.04.2019

  Tọa đàm giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ngân hàng Thế giới về “Báo cáo phân tích, đánh giá về…

  Ngày 22/2/2019 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi tọa đàm với Ngân hàng Thế giới về "Báo cáo phân tích, đánh giá về Du lịch Việt Nam". Đây là nội dung do Tổng cục Du lịch đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ kỹ thuật ngành du lịch Việt Nam trong quá tr…

  04.03.2019

  Hội thảo “Đánh giá môi trường Chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm…

  Năm 2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao thực hiện “Chiến lược Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (gọi tắt là Chiến lược). Theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14 th…

  28.12.2018

  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động…

     Trong khuôn khổ nhiệm vụ Chương trình hành động Quốc gia về Du lịch năm 2018 về “Khảo sát, đánh giá tác động của biến…

  19.12.2018

  Viện NCPT Du lịch thực hiện nhiệm vụ khảo sát và làm việc, học tập kinh nghiệm quy hoạch phát triển du lịch tại…

     Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 về việc khảo sát quần đảo Manđivơ, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện đoàn công tác khảo sát và làm việc, học tập kinh nghiệm quy hoạch phát triển du lịch tại <…

  19.12.2018

  Họp xin ý kiến nhiệm vụ “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”

     Ngày 24/11/2017, tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã diễn ra buổi họp xin ý kiến chuyên gia về nhiệm vụ “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”. Viện trưởng Nguyễn …

  06.12.2018

  Hội thảo xin ý kiến nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia”

     Ngày 14/12/2018, tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã diễn ra buổi hội thảo xin ý kiến chuyên gia về nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia”. Phó Viện trưởng Trương Sỹ Vinh…

  14.10.2018

  Khảo sát thực địa huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn phục vụ đề án Đề án “Phát triển du lịch huyện Bình Gia giai…

     Triển khai hoạt động thuộc Đề án “Phát triển du lịch huyện Bình Gia giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030”, từ ngày 09-12/8/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn công tác khảo sát thực địa tại huyện B…

  14.08.2018

  Viện NCPTDL khảo sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phục vụ nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá tác động của biến đổi khí…

     Biến đổi khí hậu (BĐKH) là hình thái biến động do các quy luật tự nhiên hoặc con người gây ra trong một khoảng thời gian ngắn với cường độ rất cao, có những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội nói chung, đến hoạt động phá…

  26.07.2018