Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy hoạch và phát triển sản phẩm

Khảo sát thực địa trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trong khuôn khổ nhiệm vụ xây dựng đề án: “Phát triển du lịch huyện Pác Nặm giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, từ ngày 14-17/5/2020, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn khảo sát thực địa trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Đoàn công tác do TS.…

18.05.2020

Họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Khu du lịch thác Bản Giốc đến năm 2025,…

Ngày 26/12/2019, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Khu du lịch thác Bản Giốc đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.
Đây là nhiệm vụ thuộc Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch …

27.12.2019

Bàn giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Khu Du lịch thác Bản Giốc

Ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù Khu du lịch thác Bản Giốc.
Hội thảo thuộc Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho Khu du lịch thác Bản Giốc đến năm 2025, tầm nhìn 2030” do Bộ Văn …

28.11.2019

Hội thảo “Hỗ trợ cộng đồng dân cư khu vực ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển du lịch”

Ngày 21/11/2019, tại khách sạn Công Đoàn, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức buổi Hội thảo xin ý kiến chuyên gia cho nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia “Hỗ trợ cộng đồng dân cư khu vực ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển du lịch”. Buổi hội …

26.11.2019

Hội thảo “Phân tích, đánh giá xu hướng phát triển du lịch golf ở Việt Nam”

Ngày 06/11/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo xin ý kiến Nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng 2019 về “Phân tích, đánh giá xu hướng phát triển du lịch golf ở Việt Nam”. Hội thảo tổ chức nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực thể thao, du lịch đ…

07.11.2019

Hội thảo khoa học “Phân tích sự dịch chuyển của thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và Nha…

Sáng ngày 05/11/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức buổi hội thảo xin ý kiến đóng góp của chuyên gia cho nhiệm vụ thường xuyên năm 2019 với đề tài “Phân tích sự dịch chuyển của thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang”. B…

06.11.2019

Khảo sát thực địa tại huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Đề án “Phát triển du lịch huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là nhiệm vụ do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch làm đơn vị tư vấn, với mục đích nhằm tạo cơ sở cho việc quản lý, khai thác có hiệu quả những tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư cho…

24.09.2019

Khảo sát làng nghề truyền thống các huyện ven biển Thanh Hóa, Nghệ An phục vụ phát triển du lịch

Thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển du lịch” thuộc Chương trình Hành động quốc gia về du lịch 2019, từ ngày 26 – 29/8/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn khảo sát do ThS. Nguyễn Thị Lan Hương – Phó trưởng p…

03.09.2019

Khảo sát thực hiện nhiệm vụ xây dựng sản phẩm đặc thù Khu du lịch Thác Bản Giốc, Cao Bằng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng sản phẩm đặc thù Khu du lịch Thác Bản Giốc theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, từ ngày 24-27/8, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn khảo sát tại tỉnh Cao Bằng.

30.08.2019

Khảo sát tình hình phát triển du lịch golf và du lịch khu vực ven biển tại các tỉnh Bình Định – Phú Yên…

Từ ngày 05/8 đến 09/8/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã kết hợp thực hiện khảo sát nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 là
“Phân tích, đánh giá xu hướng phát triển du lịch golf ở Việt Nam” và nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch "…

12.08.2019

Khảo sát hiện trạng phát triển du lịch golf và hỗ trợ sinh kế cộng đồng dân cư ven biển tại một số tỉnh…

Từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Đoàn khảo sát kết hợp hai nhiệm vụ “Hỗ trợ cộng đồng dân cư ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển du lịch” và “Phân tích, đánh giá thực trạng du lịch golf ở Việt Nam” tại một số tỉnh miền Nam (Thàn…

29.07.2019

Khảo sát đánh giá sự dịch chuyển thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang

Triển khai Nhiệm vụ “Phân tích sự dịch chuyển thị trường khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang” thuộc Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch giao, từ ngày 16/7 đến ngày 21/7/2019, Viện …

28.07.2019